Discover

IDP. Internet, Law and Politics e-journal 128

Logo

Publicació dels Estudis de Dret i Ciència Política que vol ser una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i l'abast dels canvis que les TIC -en particular, el fenomen d'internet- representen en el camp del dret, la política i l'administració electrònica.

Publicación de los estudios de Derecho y Ciencia Política que quiere ser una plataforma de reflexión y discusión sobre el contenido y el alcance de los cambios que las TIC -en particular, el fenómeno de internet- representan en el campo del derecho, la política y la administración electrónica.

Publication of the Law and Political Sciences Faculty which aims to be a platform for reflection and discussion on the content and extent of the changes that ICTs -in particular, the Internet phenomenon- bring to the fields of law, politics and e-administration. (In Spanish)

Search in IDP. Internet, Law and Politics e-journal by