Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
Psychology and Education Sciences >

Educational Psychology : [58]

Community home page

 
 


or browse 

La llicenciatura de segon cicle de Psicopedagogia té com a objectiu formar professionals experts a dirigir, assessorar i intervenir tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en l'entorn educatiu no formal per mitjà dels nous perfils emergents.
La licenciatura de segundo ciclo de Psicopedagogía tiene como objetivo formar a profesionales expertos en dirigir, asesorar e intervenir tanto en el ámbito del sistema educativo formal como en el entorno educativo no formal por medio de los nuevos perfiles emergentes.
The aim of the second-cycle Educational Psychology degree is to train expert professionals in managing, advising and participating in both the formal education system and in the non-formal education environment through the new emerging profiles.
Collections in this community

Recent Submissions

Programa de Diversificación Curricular: Aula Oberta

Intervenció psicopedagògica en casos de dificultats d'adquisició del llenguatge i d'aprenentatge de les matemàtiques al cicle inicial de primària : Dificultats d'aprenentatge a 1r d'ESO associades a TDAH

Anàlisis d'un PAT (Pla d'Acció Tutorial). Criteris d'Interculturalitat.

L'audiovisual com a metodologia d'aprenentatge

Pla d'intervenció individual en la dislèxia i suport a les famílies en el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library