Discover

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 158

Logo

Revista de la Càtedra UNESCO d'E-learning de la UOC que té com a objectiu analitzar l'impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació exerceixen en l'ensenyament superior.

RUSC, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, revista de la cátedra UNESCO de e-learning de la UOC que tiene como objetivo analizar el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación ejercen en la educación superior.

Journal of the UOC UNESCO e-learning Chair, the aim of which is to analyse the impact that information and knowledge technologies have on higher education.

Search in RUSC. Universities and Knowledge Society Journal by