Discover

Research and Transfer Support Office (OSRT) 4

L'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència treballa per a donar resposta a les necessitats dels professionals que participen en l'activitat de R+D+i de la universitat.
La Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transferencia trabaja para dar respuesta a las necesidades de los profesionales que participan en la actividad de I+D+i de la universidad.
The role of the Research and Transfer Support Office is to meet the needs of professionals participating in the university's RDI activity.

Search in Research and Transfer Support Office (OSRT) by

Collections in this community