Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/55885
Title: Acció socioeducativa a l'escola, febrer 2012
Author: Castillo Carbonell, Miquel
Galán Carretero, David
Pellissa Vaqué, Bru
Director: Bretones Peregrina, Eva  
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: social educators
formal education
education centres
Issue Date: 1-Feb-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/55885
Appears in Collections:UOC Learning resources
UOC Open Learning resources

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Acció socioeducativa a l'escola_Portada.pdfAcció socioeducativa a l'escola_Portada401.32 kBAdobe PDFView/Open
Acció socioeducativa a l'escola_Mòdul1_La intervenció de l'educador social en el marc educatiu formal.pdfAcció socioeducativa a l'escola_Mòdul1_La intervenció de l'educador social en el marc educatiu formal1.45 MBAdobe PDFView/Open
Acció socioeducativa a l'escola_Mòdul2_La incorporació dels educadors socials a l'escola en l'àmbit autonòmic; fonamentació i experiències.pdfAcció socioeducativa a l'escola_Mòdul2_La incorporació dels educadors socials a l'escola en l'àmbit autonòmic; fonamentació i experiències813.21 kBAdobe PDFView/Open
Acció socioeducativa a l'escola_Mòdul3_La incorporació dels educadors socials a l'escola; l'experiència present i les perspectives de futur.pdfAcció socioeducativa a l'escola_Mòdul3_La incorporació dels educadors socials a l'escola; l'experiència present i les perspectives de futur326.98 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons