Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/61047
Title: "L¿ATUR I LA SALUT MENTAL POSITIVA DE JOVES I ADULTS"
Author: PEDRAZA MARTOS, VICTORIA
Director: DRA. MARTA SADURNÍ BRUGUÉ
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Positive Mental Health, Unemployment, prevention and promotion of mental health.
Issue Date: 11-Jan-2017
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El present treball parteix d¿una perspectiva positiva de la salut mental. S¿investiga la repercussió que té l¿atur en la salut mental positiva de les persones. Aquest estudi se centra en valorar el constructe de salut mental positiva amb el qüestionari elaborat per Lluch Canut (1999) en la seva tesis doctoral; d¿una mostra de 60 persones d¿edats compreses entre els 16-67 anys. Aquesta mostra està formada per un grup de control format per 30 persones que es troben treballant i un grup experimental format per 30 persones que es troben a l¿atur. Es portarà a terme una comparativa dels resultats obtinguts d¿aquest constructe en cada grup amb l¿ objectiu de comprovar si es troba una relació entre l¿atur i la salut mental positiva en la mostra recollida. Es porta a terme un anàlisis estadístic per determinar si es dona una diferència significativa entre els resultats obtinguts respecte a la salut mental positiva entre el grup de control i el grup experimental. Els resultats obtinguts no mostren una diferència estadísticament significativa entre ambdós grups que permetin validar la hipòtesis inicial del treball. La recerca presenta limitacions envers la representativitat de la mostra.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/61047
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedraza_vpedraza_Lliurament_de_la_memoria_del_TFM_FINAL.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons