Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/65365
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAbril Sierra, Gerard-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2017-07-01T15:47:49Z-
dc.date.available2017-07-01T15:47:49Z-
dc.date.issued2017-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/65365-
dc.description.abstractThis work is related to a structural analysis of the upper part of the Church of San Bartolomé in Benicarló. The analysis has been carried out by Salome-Meca. Two models have been analysed. In the first model, the dome is a half sphere while in the second model the dome is a half dome with nerves on its external face. The loads applied to the model have been the own load and the superimposed load of the roofs and three structural analysis have been done, a linear analysis, a modal analysis and a non-linear analysis.en
dc.description.abstractAquest treball està relacionat amb l'anàlisi estructural de la part superior de l'esglèsia de San Bartolomé a Benicarló. L'anàlisi s'ha portat a terme amb Salome-Meca. Dos models han estat analitzats. En el primer model, la cúpula és mitja esfera mentres que en el segon model la cúpula és una mitja cúpula amb nervis a la seva cara externa. Les càrregues aplicades al model han estat el pes propi i la sobrecàrrega permanent de les cobertes i s'han realitzat tres anàlisis estructurals, una anàlisi linial, una anàlisi modal i una anàlisi no lineal.ca
dc.description.abstractEste trabajo está relacionado con el análisis estructural de la parte superior de la iglesia de San Bartolomé en Benicarló. El análisis se ha realizado con Salome-Meca. Se han analizado dos modelos. En el primer modelo, la cúpula es media esfera mientras que en el segundo modelo la cúpula es una media cúpula con nervios en su cara externa. Lss cargas aplicadas al modelo han sido el peso propio y la sobrecarga permanente de las cubiertas y se han realitzado tres análisis estructurales, un análisis lineal, un análisis modal y un análisis no lineal.es
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectfinite elementsen
dc.subjecthomogenizationen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectelementos finitoses
dc.subjectelements finitsca
dc.subjectarquitecturaes
dc.subjectarquitecturaca
dc.subjecthomogeneizaciónes
dc.subjecthomogeneïtzacióca
dc.subject.lcshComputer simulation -- TFMen
dc.titleSimulation of the mechanical behaviour of a historical church-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.subject.lemacSimulació per ordinador -- TFMca
dc.subject.lcshesSimulación por ordenador -- TFMes
dc.contributor.directorFortuny Anguera, Gerard-
dc.contributor.tutorFernández Barta, Montserrat-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gabrilsTFM0617memoria.pdfMemoria del TFM3.24 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons