Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/66605
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMonguillot Hernando, Meritxell-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC)-
dc.date.accessioned2017-07-18T09:51:01Z-
dc.date.available2017-07-18T09:51:01Z-
dc.date.issued2017-06-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/66605-
dc.description.abstractEl problema de la recerca parteix de la descontextualització existent entre les pràctiques educatives escolars, les característiques i necessitats de la societat actual i la falta d'interès i motivació dels alumnes per l'aprenentatge. Davant aquest context, la finalitat de la recerca se centra en com es poden dissenyar situacions d'aprenentatge intervingudes per TIC en educació física per mitjà del treball col·laboratiu docent com a estratègia, a fi de respondre als requisits d'una societat cada vegada més tecnològica, canviant i incerta. La recerca acaba amb la presentació d'un model d'ecosistema d'aprenentatge transferible a altres contextos educatius que afavoreixi el canvi educatiu d'acord amb les demandes socials del moment. L'interès de la recerca és justificat per nombrosos estudis que emfatitzen la importància d'una transformació educativa que advoqui per l'aprenentatge competencial, la combinació d'entorns d'aprenentatge, la col·laboració i la integració de les TIC a l'aula.ca
dc.description.abstractEl problema de la investigación parte de la descontextualización existente entre las prácticas educativas escolares, las características y necesidades de la sociedad actual y la falta de interés y motivación del alumnado por el aprendizaje. Ante este contexto, la finalidad de la investigación se centra en cómo diseñar situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en educación física por medio del trabajo colaborativo docente como estrategia, a fin de responder a los requisitos de una sociedad cada vez más tecnológica, cambiante e incierta. La investigación finaliza con la presentación de un modelo de ecosistema de aprendizaje transferible a otros contextos educativos que favorezca el cambio educativo de acuerdo con las demandas sociales del momento. El interés de la investigación está justificado por numerosos estudios que enfatizan la importancia de una transformación educativa que abogue por el aprendizaje competencial, la combinación de entornos de aprendizaje, la colaboración y la integración de las TIC en el aula.es
dc.description.abstractThe research problem starts from the decontextualization between the educational practices in school, the characteristics and needs of the current society and the lack of interest and motivation for learning among students. In this context, the purpose of the research is focused on how to design ICT-mediated learning situations in Physical Education through collaborative teaching as a strategy in order to respond to the requirements of an increasingly technological, changing and uncertain society. The research ends with the presentation of a learning ecosystem model transferable to other educational contexts that favours educational change according to the social demands of contemporary society. The research is justified by numerous studies that emphasize the importance of an educational transformation that advocates for competency based learning, the combination of various learning environments, collaboration and the integration of ICTs in the classroom.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC)-
dc.rightsLa consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del repositori de la UOC ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel.lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al repositori de la UOC i/o al servei TDX. Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectcol·laboració docentca
dc.subjectTICca
dc.subjecteducació físicaca
dc.subjectcolaboración docentees
dc.subjectTICes
dc.subjecteducación físicaes
dc.subjectteacher collaborationen
dc.subjectICTen
dc.subjectphysical educationen
dc.subject.lcshDissertations, Academicen
dc.titleDiseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física a través de la colaboración docente-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::eLearningen
dc.subject.lemacTesis i dissertacions acadèmiquesca
dc.subject.lcshesTesis y disertaciones académicases
dc.contributor.directorGuitert Catasús, Montse-
dc.contributor.directorGonzález Arévalo, Carles-
Appears in Collections:Doctoral Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESIS_MMONGUILLOT.pdfMonguillot-Hernando_tesis12.05 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons