Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/67188
Title: La Biblioteca Ramón Fernàndez Jurado de Castelldefels. Un exemple paradigmàtic de les biblioteques del futur
Author: Beltran Andreu, Jordi
Director: Roger Canadell Rusiñol
Keywords: Gestió Cultural
Biblioteques
Issue Date: 2017
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El projecte que volem presentar és la realització d¿un estudi de cas al voltant de la Biblioteca Ramón Fernández Jurado de Castelldefels. Es tracta de fer servir aquest espai com a exemple paradigmàtic de les transformacions que han estat experimentant les biblioteques públiques davant la necessitat d¿adaptar-se als canvis tecnològics i socials dels darrers temps. El cert és que les biblioteques han anat acceptant progressivament que l¿arribada del llibre digital i de les noves tecnologies de la informació i la comunicació anirà seguida d¿una modificació dels hàbits de lectura i una transformació dels espais de conservació i difusió de la cultura escrita. També sembla probable que en el món digital la influència dels professionals de la cultura sigui menor, perquè els lectors ja fa temps que estan adoptant un paper molt més actiu, facilitat per les noves tecnologies i les xarxes socials. Per tal de seguir tenint un paper rellevant en la societat digital, les biblioteques s¿han vist obligades a repensar-se i a reinventar-se, i ho hauran de seguir fent en el futur. D¿altra banda cal plantejar també l¿aspecte social de les biblioteques. Fins no fa gaire llocs de lectura i relaxació, ara, i com a conseqüència dels canvis provocats per fenòmens com la crisi econòmica, l¿envelliment de la població, la immigració o l¿atur, les biblioteques han d¿atendre moltes noves demandes per a les quals cal una gran capacitat de planificació i molta creativitat. Tot sovint sense gaires recursos econòmics, han d¿atendre la canalla, persones amb dificultats per accedir a la informació mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, immigrants amb necessitats culturals pròpies, aquells que estan cercant feina, i totes aquelles persones que, per les raons que sigui, no poden disposar de cap altre mena de recurs a l¿hora d¿ accedir al coneixement o simplement fruir d¿alguna activitat recreativa. Per dur a terme aquest projecte valorarem el context general pel que fa al món de la cultura, del llibre i de les biblioteques. Seguidament analitzarem aquest espai cultural en particular, la seva concepció, les seves propostes i polítiques de programació, i la seva manera de fer-les efectives. Valorarem desprès els resultats obtinguts i acabarem traint-ne totes les conclusions possibles pel que fa al futur d¿aquesta mena d¿espais. Aquest plantejament ens ha de permetre aprofundir en alguns dels debats actuals relatius al món de la cultura, com ara quin és el futur del llibre en un mon dominat per les pantalles, quin paper juguen les noves tecnologies, i especialment el llibre digital en tot això, quin paper poden jugar les biblioteques públiques en el camp de la integració de la multiculturalitat i la inclusió social, etc. Mitjançant l¿anàlisi d¿un equipament cultural de creació molt recent, i amb un plantejament molt conscient de la necessitat de proposar noves idees per tal de seguir atraient la ciutadania a les biblioteques, podrem valorar la manera com aquest espai ha estat capaç d¿integrar-se i transformar el teixit cultural de la ciutat on es troba. La pregunta que volem respondre amb tot això podria ser formulada de la següent manera: Què poden fer les biblioteques per adaptar-se al paradigma cultural del futur? Per donar una resposta que pugui ser vàlida per aquesta mena d¿espais de manera genèrica, durem a terme un estat de la qüestió global, analitzarem el cas concret de la biblioteca de Castelldefels, i acabarem amb una reflexió general referida al conjunt de les biblioteques.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/67188
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beltran_Andreu_TFM_UOC.pdfLa Biblioteca Ramón Fernàndez Jurado de Castelldefels. Un exemple paradigmàtic de les biblioteques del futur2.37 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons