Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/67205
Title: Què té sentit ensenyar actualment a l'educació secundària obligatòria?
Author: O'Neill Compte, Mark
Tutor: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Competències
ESO
Educació secundària obligatòria
Sentit de l'educació
Objectiu
Educació
Orientació educativa
Psicopedagogia
Issue Date: 15-May-2017
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Series/Report no.: Marc O'Neill Compte;
Abstract: El treball que es presenta té com a finalitat definir quines són les competències més importants per introduir a les aules actualment i veure com aquestes apareixen a les classes dels docents entrevistats. Per aconseguir-ho s'han marcat uns objectius: - Identificar els canvis socials que hi ha hagut en els darreres dècades, concretar com l'educació ha de donar resposta a aquests i exposar quin és el procés de presa de decisions des que s'identifiquen les competències en el marc legal fins que es traslladen a les aules. - Analitzar quines són les pràctiques educatives implementades que donen resposta als canvis socials ocorreguts les últimes dècades i indagar què condiciona que les competències s¿incorporin o no a les seves pràctiques educatives.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/67205
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Què té sentit ensenyar actualment a l'educació secundària obligatòria.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons