Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
Law and Political Science >
Law >

Bachelor thesis, research projects, etc. : [48]

Collection home page

 
 


or browse 
En aquest espai trobareu una selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR) o treballs finals de màster (TFM) d'estudiants que han superat satisfactòriament les assignatures de Pràcticum, Treball final de carrera, Treball de recerca o Treball final de Màster impartides en les diferents àrees d'estudi de la Universitat.
En este espacio encontrarás una selección de los prácticum, trabajos finales de carrera o de grado (TFC), trabajos de investigación (TdI) o trabajos finales de máster de estudiantes que han superado satisfactoriamente las asignaturas de TFC, Prácticum, Trabajo de investigación o Trabajo Final de Máster (TFM) impartidas desde las diferentes áreas de estudio de la UOC.
Here you'll find a selection of the practicums, research papers, final degree projects, and bachelor or master thesis of students who have passed the Practicum, Research Work, Final Degree or Master Project courses taught by the various UOC departments.Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Stalking : El nuevo delito de acecho del art. 172 ter del Código Penal. Aproximación al cyberstalking

Conseqüències fiscals de la Dació en Pagament per a la cancel·lació de Préstecs Hipotecaris

Treball final del Grau de Dret

Pràcticum del grau de Dret

Pràcticum Grau de Dret

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy