Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/74525
Title: "Flipped Classroom" a l'aula de Matemàtiques de 4t de Primària
Author: Vilalta Armesto, Marina
Director: Robert Grisdale
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Flipped classroom
e-learning
Issue Date: 9-Jan-2018
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La finalitat d'aquest projecte és canviar la metodologia de l'aula de matemàtiques de 4t de primària amb l'objectiu d'aconseguir aprofitar més el temps de classe en la consolidació de l'aprenentatge i aconseguir que el docent proporcioni una atenció més individualitzada a través de la incorporació de les TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Per fer-ho, s'implementa la metodologia Flipped Classroom en la unitat didàctica de les multiplicacions. L'Entorn Virtual d'Aprenentatge on es du a terme la implementació és el blog. Els resultats obtinguts són positius, s'ha aconseguit un canvi en la gestió del temps i en l'acció docent.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/74525
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marina_Vilalta_MEMORIA_repo.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons