Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/76825
Title: Context històric en el TSS, setembre 2013
Author: Allué Martínez, Xavier
Colom Masfret, Dolors
Villalobos Hidalgo, Julio  
Director: Medina Luque, Francesc Xavier  
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: health and social work
Hippocratic oath
healthcare models
psychological evaluation
evidence-based medicine
Issue Date: Sep-2013
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/76825
Appears in Collections:UOC Learning resources
UOC Open Learning resources

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Context històric en el TSS_Mòdul 4_Models de treball social sanitari. La gestió i la clínica.pdfContext històric en el TSS_Mòdul 4_Models de treball social sanitari. La gestió i la clínica547.44 kBAdobe PDFView/Open
Context històric en el TSS_Mòdul 3_Models sanitaris occidentals i orientals.pdfContext històric en el TSS_Mòdul 3_Models sanitaris occidentals i orientals939.62 kBAdobe PDFView/Open
Context històric en el TSS_Mòdul 2_Els orígens i la necessitat de l'ésser humà de cuidar-se. El jurament hipocràtic.pdfContext històric en el TSS_Mòdul 2_Els orígens i la necessitat de l'ésser humà de cuidar-se. El jurament hipocràtic4.44 MBAdobe PDFView/Open
Context històric en el TSS_Mòdul 1_De l'ajuda filantròpica al malalt i la seva família a l'ajuda del treball social sanitari.pdfContext històric en el TSS_Mòdul 1_De l'ajuda filantròpica al malalt i la seva família a l'ajuda del treball social sanitari390.21 kBAdobe PDFView/Open
Context històric en el TSS_Portada.pdfContext històric en el TSS_Portada496.19 kBAdobe PDFView/Open
Medicina basada en la evidencia.pdfMedicina basada en la evidencia1.03 MBAdobe PDFView/Open
L'entrevista, els sistemes de classificació i els instruments.pdfL'entrevista, els sistemes de classificació i els instruments249.37 kBAdobe PDFView/Open
L'avaluació en psicologia de la salut.pdfL'avaluació en psicologia de la salut1.07 MBAdobe PDFView/Open
Context històric en el TSS_Mòdul 5_El treball social sanitari en les societats del segle XXI. Mitjans de comunicació.pdfContext històric en el TSS_Mòdul 5_El treball social sanitari en les societats del segle XXI. Mitjans de comunicació910.46 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons