Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/77065
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTome Puerta, Noemi-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-05-02T06:56:38Z-
dc.date.available2018-05-02T06:56:38Z-
dc.date.issued2018-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/77065-
dc.description.abstractEn aquest treball fi de grau s'analitza qui és la persona sorda signant, el desconeixement que hi ha al Grau d'Educació Social a la UOC al respecte, i perque és important incorporar l'epistemologia dels sords. Reivindico la presència de l'educador social en aquestes pràctiques i espais, que fins al moment han estat reservades a professions més mèdiques i rehabilitadores. Però per a reivindicar la nostra presència, i complir amb el nostre compromís ètic, pedagògic i polític envers la persona sorda, cal que l'educador social incorpori coneixement sobre la comunitat sorda i competència en la llengua de signes.ca
dc.description.abstractEn este trabajo fin de grado se analiza quién es la persona sorda firmante, el desconocimiento que hay en el Grado de Educación Social en la UOC al respecto, y porque es importante incorporar la epistemología de los sordos. Reivindico la presencia del educador social en estas prácticas y espacios, que hasta el momento han sido reservadas a profesiones más médicas y rehabilitadoras. Pero para reivindicar nuestra presencia, y cumplir con nuestro compromiso ético, pedagógico y político para con la persona sorda, es necesario que el educador social incorpore conocimiento sobre la comunidad sorda y competencia en la lengua de signos.es
dc.description.abstractThis bachelor's thesis analyzes the identity of the signer, the lack of knowledge by the Bachelor's degree of Social Education at UOC on the matter, as well as the importance of why the epistemology of deaf people should be taken into account and incorporated. We defend the presence of social educators in these practices and spaces, whom until this moment have been kept to the medical and rehabilitative area of the professional spectrum. Nevertheless, to defend the presence of said social educators, and to meet their ethical, pedagogical and political compromises towards deaf people, it is much needed that they incorporate their specialized knowledge about the deaf community as well as their expertise in sign language.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.subjecteducació socialca
dc.subjectllengua de signesca
dc.subjectdiversitat culturalca
dc.subjectpersonas sordases
dc.subjectpersones sordesca
dc.subjectlengua de signoses
dc.subjecteducación sociales
dc.subjectsocial educationen
dc.subjectsign languageen
dc.subjectdeaf peopleen
dc.subject.lcshSocial education -- TFGen
dc.titleLa llengua de signes: una eina pedagògica i política per a descobrir, al servei de l'educador social-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::Psychology and Education Sciences::Psychologyen
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacEducació social -- TFGca
dc.subject.lcshesEducación social -- TFGes
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.contributor.directorRuf Aixàs, Josep-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ntomepTFG0118memòria.pdfMemòria del TFG1.76 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons