Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/77366
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOliver González, Antoni-
dc.contributor.authorBorrell Condom, Cristina-
dc.date.accessioned2018-05-07T09:24:01Z-
dc.date.available2018-05-07T09:24:01Z-
dc.date.issued2008-04-
dc.identifier.citationOliver, A., Borrell, C. (2008). "Un entorn d'aprenentatge multilingüe amb Moodle i Apertium". UOC Papers, 6. ISSN 1885-1541-
dc.identifier.issn1885-1541MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/77366-
dc.description.abstractLa UOC, en el marc de la càtedra de multilingüisme UOC-Linguamón, ha desenvolupat un entorn virtual d'aprenentatge amb un sistema de traducció automàtica integrat. Gràcies a aquest projecte, que funciona amb les aplicacions de programari lliure Moodle i Apertium, es pot disposar d'un entorn d'aprenentatge multilingüe en català, castellà, anglès i francès. Aquest entorn s'alliberarà amb una llicència de programari lliure. El traductor inclou un detector de llengua i un mòdul de preedició que corregeix els missatges entrants sense cap mena d'intervenció de l'usuari. Això ajuda a millorar la qualitat de les traduccions resultants. Tot el sistema s'ha adaptat a la tipologia textual dels missatges electrònics amb un estudi previ dels missatges dels fòrums de la UOC.ca
dc.description.abstractThe UOC, within the framework of the Linguamón-UOC Chair in Multilingualism, has developed a virtual learning environment with an integrated machine translation system. Thanks to this project, which works with free software applications Moodle and Apertium, a multilingual learning environment can be provided in Catalan, English, French and Spanish. This environment is to be released under a free software licence. The translator includes a language detector and a pre-editing module that corrects incoming messages, without requiring any intervention from the user. This helps improve the quality of the resulting translations. The whole system has been adapted to the type of text seen in email messages following the prior study of the messages seen on the UOC's forums.en
dc.description.abstractLa UOC, en el marco de la cátedra de multilingüismo UOC-Linguamón, ha desarrollado un entorno virtual de aprendizaje con un sistema de traducción automática integrado. Gracias a este proyecto, que funciona con las aplicaciones de software libre Moodle y Apertium, puede disponerse de un entorno de aprendizaje multilingüe en catalán, castellano, inglés y francés. Este entorno se liberará bajo una licencia de software libre. El traductor incluye un detector de lengua y un módulo de preedición que corrige los mensajes entrantes sin ningún tipo de intervención por parte del usuario. Eso ayuda a mejorar la calidad de las traducciones resultantes. Todo el sistema se ha adaptado a la tipología textual de los mensajes electrónicos con un estudio previo de los mensajes de los foros de la UOC.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUOC Papers-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/-
dc.subjectMoodleca
dc.subjectApertiumca
dc.subjecttraductor automàticca
dc.subjectmultilingüeca
dc.subjectentornca
dc.subjectprogramari lliureca
dc.subjectMoodleen
dc.subjectApertiumen
dc.subjectmachine translatoren
dc.subjectmultilingualen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectopen source softwareen
dc.subjectMoodlees
dc.subjectApertiumes
dc.subjecttraductor automáticoes
dc.subjectmultilingüees
dc.subjectentornoes
dc.subjectsoftware libreen
dc.subject.lcshWeb-based instructionen
dc.titleCom es treballa en una aula virtual multilingüe? Un entorn d'aprenentatge multilingüe amb Moodle i Apertium-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::Arts and Humanities-
dc.subject.lemacEnsenyament virtualca
dc.subject.lcshesEnseñanza virtuales
dc.gir.idAR/xxx-
Appears in Collections:Articles
Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oliver_borrell.pdfArticle UOC Papers1.87 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons