Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/79405
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLópez Borrull, Alexandre-
dc.contributor.authorVives Gràcia, Josep-
dc.contributor.authorBadell Guijarro, Joan Isidre-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-05-29T14:26:13Z-
dc.date.available2018-05-29T14:26:13Z-
dc.date.issued2018-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/79405-
dc.description.abstractPresentem en aquesta comunicació una aproximació contextual del fenomen de les notícies falses al camp de la informació i la documentació i al paper que els professionals del sector podem exercir eficaç i eficientment. Fem una descripció d'iniciatives i projectes, tant de les institucions bibliotecàries i dels professionals, com dels sectors de l'educació i de la comunicació, també afectats i involucrats en la problemàtica de les notícies falses o postveritat. A les conclusions plantegem la necessària revisió d'una sèrie de pràctiques i activitats fins ara desenvolupades, la participació i col·laboració amb els altres sectors professional implicats i l'inexcusable potenciació de projectes de formació en competència digital/mediàtica.ca
dc.description.abstractA contextual approach to the phenomenon of false news in the field of information and documentation is presented, taking into account the role that professionals in the sector can exercise efficiently and efficiently. We present a description of initiatives and projects, both from library institutions and professionals, as well as from the education and communication sectors, also affected and involved in the problem of fake news and posttruth. In the conclusions the required revision of a series of practices and activities so far developed is stated, with both the participation and the collaboration with the other professional sectors involved and the inexcusable empowerment of training projects in digital / media competition.en
dc.description.abstractPresentamos en esta comunicación una aproximación contextual del fenómeno de las noticias falsas al campo de la información y la documentación y al papel que los profesionales del sector podemos ejercer eficaz y eficientemente. Hacemos una descripción de iniciativas y proyectos, tanto de las instituciones bibliotecarias y de los profesionales, como de los sectores de la educación y de la comunicación, también afectados e involucrados en la problemática de las noticias falsas o postverdad. En las conclusiones planteamos la necesaria revisión de una serie de prácticas y actividades hasta ahora desarrolladas, la participación y colaboración con los otros sectores profesional implicados y la inexcusable potenciación de proyectos de formación en competencia digital / mediática.es
dc.language.isocat-
dc.relation.ispartofseriesJornades catalanes d'informació i documentació, Barcelona, 10 i 11 de maig, 2018-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectnoticias falsases
dc.subjectnotícies falsesca
dc.subjectfake newsen
dc.subjectètica professionalca
dc.subjectética profesionales
dc.subjectprofessional ethicsen
dc.subjectprofessionals de la informació i la documentacióca
dc.subjectprofesionales de la información y la documentaciónes
dc.subjectinformation professionalsen
dc.subjectbibliotecaris-documentalistesca
dc.subjectbibliotecarios-documentalistases
dc.subjectlibrarians-information scientistsen
dc.subjectalfabetització en mitjansca
dc.subjectalfabetización en medioses
dc.subjectmedia literacyen
dc.subjectalfabetització informacionalca
dc.subjectalfabetización informacionales
dc.subjectinformation literacyen
dc.subjectpost-veritatca
dc.subjectpost-verdades
dc.subjectpost-truthen
dc.subject.lcshMedia literacyen
dc.titleLa irrupció de les fake news en l'ecosistema informacional, oportunitat o amenaça per al professional de la informació i la documentació?-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.subject.lemacAlfabetització mediàticaca
dc.subject.lcshesAlfabetización mediáticaes
dc.gir.idCO-0000004420-
Appears in Collections:Conference lectures
Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comu18.pdf412.7 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons