Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/8097
Title: Autoritat de certificació PKI amb serveis en línia
Author: Moran Capdevila, Lluís
Director: Ares Angulo, Carlos
Keywords: PKI
Issue Date: 10-Jun-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La finalitat d'aquest projecte és la creació d'una aplicació que faci les funcions d'una Autoritat de Certificació (CA) dins del marc d'una Infraestructura de Clau Pública (PKI). Aquesta aplicació té una interfície web que ofereix una sèrie de serveis en línia. Les operacions que ofereix seran de dos tipus: - Públiques: d'accés obert i que permet obtenir certificats mitjançant fitxers de petició PKCS#10 o introduint les dades de l'usuari. També permet descarregar la Llista de Revocació de Certificats (CRL) i el certificat arrel de la CA. - Privades: on l'usuari s'haurà d'autenticar prèviament com a administrador, ja sigui amb una connexió local i l'ús d'un nom d'usuari i una contrasenya o amb la presentació d'un certificat autoritzat. Les funcions que es podran dur a terme inclouen la posada en marxa de l'aplicació, la seva reinicialització, la gestió de drets d'administrador, la consulta de certificats, la revocació d'aquests o la publicació de la CRL. Les operacions internes de l'aplicació estan separades de la interfície amb l'objectiu de que es puguin fer servir des d'un altre programari. El producte ha estat desenvolupat en llenguatge Java i s'executa mitjançant un contenidor de servlets Apache Tomcat sobre Linux (tot i que seria fàcilment portable a altres contenidors i sistemes operatius). Es fa servir una base de dades MySQL per emmagatzemar la informació de l'aplicació. L'objectiu del projecte és aprofundir en els coneixements sobre Infraestructures de Clau Pública i en les funcions i serveis que ha d'oferir una Autoritat de Certificació, posant un especial èmfasi en tot el referent a la seguretat del sistema.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/8097
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lluismoran_TFC_0611_memoria.pdfMemòria del TFC5.66 MBAdobe PDFView/Open
lluismoran_TFC_0611_producte.zipProducte obtingut al TFC3.05 MBFitxer comprimit ZIP creat amb File Roller 2.30.1.1 per Gnome (Ubuntu Linux)View/Open
lluismoran_TFC_0611_presentacio.flvPresentació del TFC40.49 MBVídeo en format FLV (Flash Video)View/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons