Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/8101
Title: ANDRe, una aplicació lliure per a combinar pàgines de documents en format PDF
Author: Martín Martínez, Domènec
Tutor: Robles Martínez, Gregorio
Keywords: PDF
Java
document
pàgina
editar
combinar
Issue Date: 12-Jun-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'ANDRe, una aplicació de programari lliure que permet crear, de forma visual, documents PDF combinant pàgines d'altres documents del mateix format. L'aplicació ha estat desenvolupada en Java i utilitza la biblioteca PDFBox de l'Apache Foundation per a llegir i escriure els documents.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/8101
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
domenec109_TFM_0611.pdfMemòria del projecte (doble cara)1.34 MBAdobe PDFView/Open
domenec109_TFM_0611.pdfPresentació344.46 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons