Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/81666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMacià Roca, Marc-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-06-29T01:19:20Z-
dc.date.available2018-06-29T01:19:20Z-
dc.date.issued2018-06-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/81666-
dc.description.abstractEls videojocs cada vegada tenen més pes dins de la societat. Alguns d'ells han aconseguit destacar en el mercat mòbil de manera sorprenent gràcies a l'ús de la potència dels últims dispositius i d'altres perquè el mòbil és un mitjà que ens dóna ales a jugar a tot arreu. Es tracta sobretot de videojocs d'aparença casual i senzilla que permeten als usuaris distreure's durant petites estones i que no requereixen d'un equip de centenars de persones per desenvolupar-los com els coneguts videojocs AAA. La idea d'aquest treball serà la de realitzar un petit videojoc per iOS i Android utilitzant el motor multiplataforma Unity. Es passarà per totes les fases necessàries incloses en la realització d'una aplicació d'aquestes característiques, des del plantejament inicial, disseny, modelatge 3D, desenvolupament de scripts, proves, etc. Concretament, es crearà un videojoc de cartes en temps real, un joc basat en el concepte del conegut Clash Royale. Es dissenyarà una interfície d'usuari efectiva i una arena de combat on l'usuari pugui fer ús de diferents estratègies per aconseguir guanyar la partida. En acabar el treball podrem comprovar com de difícil és que una sola persona desenvolupi un videojoc en solitari i quines estratègies i mètodes he utilitzat per completar els diferents reptes.ca
dc.description.abstractLos videojuegos cada vez tienen más pes dentro de la sociedad. Algunos de ellos han conseguido destacar en el mercado móvil de manera sorpresiva gracias al uso de la potencia de los últimos dispositivos y otros porque el móvil es un medio que nos da alas a jugar en todas partes. Se trata sobre todo de videojuegos de apariencia casual y sencilla que permiten a los usuarios distraerse durante pequeños ratos y que no requieren de un equipo de centenares de personas para desarrollarlos como los conocidos videojuegos AAA. La idea de este trabajo será la de realizar un pequeño videojuego por iOS y Android utilizando el motor multiplataforma Unity. Se pasará por todas las fases necesarias incluidas en la realización de una aplicación de estas características, desde el planteamiento inicial, diseño, modelado 3D, desarrollo de scripts, pruebas, etc. Concretamente, se creará un videojuego de cartas en tiempo real, un juego basado en el concepto del conocido Clash Royale. Se diseñará una interfaz de usuario efectiva y una arena de combate donde el usuario pueda hacer uso de diferentes estrategias para conseguir ganar la partida. Al acabar el trabajo podremos comprobar como de difícil es que una sola persona desarrolle un videojuego en solitario y qué estrategias y métodos he utilizado para completar los diferentes retos.es
dc.description.abstractVideo games increasingly have more weight in society. Some of them have managed to stand out in the mobile market in a surprising way thanks to the use of the power of the latest devices and others because the mobile is a means that gives us wings to play everywhere. It is mostly casual and easy-looking video games that allow users to relax during small periods and do not require a team of hundreds of people to develop them as well-known AAA video games. The idea of this work will be to make a small video game for iOS and Android using the Unity multiplatform engine. It will pass through all the necessary phases included in the implementation of an application of these characteristics, from the initial approach, design, 3D modeling, development of scripts, tests, etc. Specifically, a real time card video game will be created, a game based on the concept of the well-known Clash Royale. An effective user interface and a combat arena will be designed where the user can use different strategies to win the game. At the end of the work we can see how difficult it is for a single person to develop a video game alone and what strategies and methods have I used to complete the different challenges.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.subjectUnityca
dc.subjectvideojocsca
dc.subjectUnityes
dc.subjectUnityen
dc.subjectAndroides
dc.subjectAndroidca
dc.subjectAndroiden
dc.subjectvideo gamesen
dc.subjectvideojuegoses
dc.subject.lcshVideo games -- Design -- TFMen
dc.titleMurryUp, videojoc de cartes-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelPostgraduate degreesen
dc.subject.lemacVideojocs -- Disseny -- TFMca
dc.subject.lcshesVideojuegos -- Diseño -- TFMes
dc.rights.licensehttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html-
dc.contributor.directorGarrigues Olivella, Carles-
dc.contributor.tutorDominkovics Coll, Pau-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
murryUP.apk30.31 MBUnknownView/Open
TFM_Presentacio_Marc_Macia.mp4363.57 MBMP4View/Open
mmaciarTFM0618memòria.pdfMemoria del TFM2.63 MBAdobe PDFView/Open

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.