Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/82365
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVázquez Moreno, David-
dc.date.accessioned2018-07-03T11:14:25Z-
dc.date.available2018-07-03T11:14:25Z-
dc.date.issued2018-06-18-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/82365-
dc.description.abstractAireApp és una aplicació per a mòbils i rellotges intel·ligents que, fent ús de la geolocalització detecta les estacions de mesura de qualitat de l'aire i informa de l'estat d'aquestes. Gràcies a això, quan hi ha un episodi de contaminació atmosfèrica alta l'aplicació ens donarà l'alerta i ens recomanarà itineraris opcionals, transports públics o l'opció de fer ús de transports no contaminants com pot ser la bicicleta, entre d'altres. L'escenari inicial d'ús és aquell en el qual un conductor fa servir el transport privat per desplaçar-se i es troba amb un episodi de restricció de tràfic. Un altre escenari d'us és per la gent especialment vulnerable a aquests episodis (gent gran, infants, embarassades...)En tots dos casos, l'aplicació donarà recomanacions i itineraris alternatius per desplaçar-se en els quals no es trobi aquesta alta contaminació atmosfèrica. Això afavorirà que el medi ambient no se sobrecarregui tant de pol·lució i que les persones no estiguin tan exposades a ella.En resum, es tracta d'una aplicació que pretén conscienciar a tots, conductors i usuaris de peu, del problema que representa un estadi de contaminació atmosfèrica i de les possibles alternatives per no empitjorar-lo i d'alternatives no nocives per la nostra salut.ca
dc.description.abstractAireApp is an application for mobile and smartwatches that, using geolocation, detects the stations of air quality measurement and informs of the state of these. Thanks to this, when there is an episode of high atmospheric pollution the application will alert us and recommend optional itineraries, public transport or the option to make use of non-polluting transports such as bicycles, among others. The initial stage of use is that in which a driver uses private transport to move and finds an episode of traffic restriction. Another scenario of use is for people especially vulnerable to these episodes (elderly, children, pregnant women ...). In both cases, the application will provide recommendations and alternative itineraries to travel in which this high air pollution is not found. This will help ensure that the environment does not overburden both pollution and that people are not so exposed to it. In summary, this is an application that seeks to raise awareness among all, drivers and users of the problem, which represents a stage of atmospheric pollution and the possible alternatives to avoid worsening it and alternatives that are not harmful to our health.en
dc.description.abstractAireApp es una aplicación para móviles y relojes inteligentes que, haciendo uso de la geolocalització detecta las estaciones de medida de calidad del aire e informa del estado de estas. Gracias a esto, cuando hay un episodio de contaminación atmosférica alta la aplicación nos dará la alerta y nos recomendará itinerarios opcionales, transportes públicos o la opción de hacer uso de transportes no contaminantes como puede ser la bicicleta, entre otros. El escenario inicial de uso es aquel en el cual un conductor usa el transporte privado para desplazarse y se encuentra con un episodio de restricción de tráfico. Otro escenario de os es por la gente especialmente vulnerable a estos episodios (gente mayor, niños, embarazadas...)En los dos casos, la aplicación dará recomendaciones e itinerarios alternativos para desplazarse en los cuales no se encuentre esta alta contaminación atmosférica. Esto favorecerá que el medio ambiente no se sobrecargue tanto de polución y que las personas no estén tan expuestas a ella.en resumen, se trata de una aplicación que pretende concienciar a todos, conductores y usuarios de pie, del problema que representa un estadio de contaminación atmosférica y de las posibles alternativas para no empeorarlo y de alternativas no nocivas por nuestra salud.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rightsCC BY-NC-SA-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/-
dc.subjectqualitat de l'aireca
dc.subjectair qualityen
dc.subjectcalidad del airees
dc.subjecttransport públicca
dc.subjecttransporte públicoes
dc.subjectpublic transporten
dc.subjectcontaminació atmosfèricaca
dc.subjectcontaminación atmosféricaes
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectmedi ambientca
dc.subjectmedio ambientees
dc.subjectenvironmenten
dc.subjecttràficca
dc.subjecttráficoes
dc.subjecttrafficen
dc.subject.lcshApplication software -- Development -- TFGen
dc.titleAireApp: Disseny i conceptualització d'una aplicació per telèfons mòbils i smartwatches per avís de restriccions de circulacio i contaminació atmosfèrica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFGca
dc.subject.lcshesSoftware de aplicación -- Desarrollo -- TFGes
dc.contributor.directorGiménez Prado, Ferran-
dc.contributor.tutorCasacuberta Bagó, Judit-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dvazquezmPresentacio0618.mp4Presentació72.6 MBMP4View/Open
dvazquezmTFG0618memòria.pdfMemòria del TFG14.45 MBAdobe PDFView/Open
dvazquezmTFG0618prototipsmarwatch.pdfPrototips d'alta fidelitat del smartwatch1.16 MBAdobe PDFView/Open
dvazquezmTFG0618prototipmòbils.pdfPrototips d'alta fidelitat de l'aplicació mòbil2.09 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons