Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/83666
Title: Salvar els mots d'una llengua. L'aportació de Joana Raspall a la lexicografia catalana
Author: Sans Mestre, Cristina
Director: Josep Daniel Climent Martínez
Keywords: Joana Raspall, lexicografia, diccionaris, sinònims, locucions, frases fetes, homònims i parònims, Escola de Bibliotecàries,
Issue Date: 31-May-2018
Abstract: Joana Raspall (1913-2013) ha esdevingut una figura rellevant de la cultura catalana. Destaca per la seva important obra poètica tant per a infants com per a adults, que ha estat àmpliament estudiada, sobretot arran de la commemoració del centenari del seu naixement l'any 2013. Però no és menys interessant la seva aportació lingüística, concretament la lexicogràfica, que s'aborda en aquest treball. Raspall va publicar tres diccionaris entre els anys setanta i noranta, que han estat poc estudiats i que en aquest treball contextualitzem i descrivim per posar les bases per a estudis posteriors sobre l'obra lingüística i lexicogràfica de Raspall. Els diccionaris que estudiem són el 'Diccionari pràctic de sinònims catalans' (Ed. Arimany, 1972), 'Diccionari de locucions i frases fetes' (Edicions 62, 1984) i el 'Diccionari d'homònims i parònims' (Ed. Barcanova, 1988), escrits tots en col·laboració amb altres autors (Jaume Riera, el primer i Joan Martí i Castell els altres dos). És la voluntat d'aquest treball, també, determinar quina ha estat l'aportació de cada autor i, finalment, reivindicar la tasca lingüística de Raspall, fruit d'un bagatge cultural molt ric i provocat per unes circumstàncies històriques molt determinades.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/83666
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treballfinal_CSans.pdfTFG que estudia l'obra lexicogràfica de Joana Raspall2.46 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons