Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/83985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBlasco Momparler, Laura-
dc.date.accessioned2018-07-30T06:06:17Z-
dc.date.available2018-07-30T06:06:17Z-
dc.date.issued2018-07-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/83985-
dc.description.abstractLa llet materna és el principal aliment dels nadons, tot i així, en certes ocasions on la mare no pot o no vol alletar el seu nadó aquesta es substitueix per llet de fórmula. Tot i els nombrosos beneficis que té la lactància materna, la seva prevalença és significativament menor del que seria desitjable. L'objectiu d'aquest treball és conèixer com el tipus d'alimentació durant la primera infància determina la microbiota del nadó i quines conseqüències tindrà a la seva salut i, en particular, sobre el seu pes. El gènere més representat en les microbiotes de tots els infants, independentment de la seva alimentació, és Bifidobacterium. Els nens i nenes alletats amb llet materna presenten més del doble de Bifidobacterium i menys presència de Bacteroides, Clostridium, Escherichia coli, Streptococcus i Staphylococcus que aquells alimentats amb llet de fórmula. Amb una petita suplementació amb llet de fórmula, la microbiota normal d'un nadó alletat amb llet materna canvia de manera ràpida al patró de la microbiota d'un nen/a alimentat/ada exclusivament amb llet de fórmula. No obstant, sembla que és l'abandó de la lactància materna, més que la introducció d'altres aliments, allò que ocasiona el canvi més dràstic de microbiota. Per últim, la relació entre la microbiota intestinal infantil i l'obesitat passa per un procés d'inflamació intestinal que sembla estar causat per nivells baixos de Bifidobacterium i nivells alts de Bacteroides i Staphylococcus, condicions que serien afavoridores de l'obesitat.ca
dc.description.abstractHuman milk is the principal nourishment for babies. However, many times when the mother is not able or doesn't want to breastfeed, this milk is substituted by instant formula milk. In spite of the so many benefits of breastfeeding, its prevalence is significantly lower than it would be desirable. The goal of this work is to know how first infancy feeding determines the baby's microbiome and which consequences it will have on his/her health and, especially, on his/her weight. The most represented genre in any child microbiome, no matter the feeding type, is Bifidobacterium. Breastfed children have more than double the amount of Bifidobacterium and low amount of Bacteroides, Clostridium, Escherichia coli, Streptococcus and Staphylococcus than instant formula fed children. Little amounts of infant formula supplementation will produce a quick change on the child's microbiome, resembling more to the microbiota of exclusive infant formula fed babies. Nevertheless, it seems that it is breastfeeding withdrawal, rather than other food introduction, what causes an even bigger microbiome change. Finally, relationship between infant gut microbiome and obesity goes over a gut inflammation, process which is likely to be caused by low bifidobacteria levels and high Bacteroides and Staphylococcus levels, appropriate conditions for obesity.en
dc.description.abstractLa leche materna es el principal alimento de los bebés, aún así, en ciertas ocasiones donde la madre no puede o no quiere amamantar su bebé esta se sustituye por leche de fórmula. Todo y los numerosos beneficios que tiene la lactancia materna, su prevalencia es significativamente menor del que sería deseable. El objetivo de este trabajo es conocer como el tipo de alimentación durante la primera infancia determina la microbiota del bebé y qué consecuencias tendrá a su salud y, en particular, sobre su peso. El género más representado en las microbiotes de todos los niños, independientemente de su alimentación, es Bifidobacterium. Los niños y niñas amamantados con leche materna presentan más del doble de Bifidobacterium y menos presencia de Bacteroides, Clostridium, Escherichia cuele, Streptococcus y Staphylococcus que aquellos alimentados con leche de fórmula. Con un pequeño sumplemento con leche de fórmula, la microbiota normal de un bebé amamantado con leche materna cambia de manera rápida al patrón de la microbiota de un niño/a alimentado/ada exclusivamente con leche de fórmula. No obstante, parece que es el abandono de la lactancia materna, más que la introducción otros alimentos, aquello que ocasiona el cambio más drástico de microbiota. Por último, la relación entre la microbiota intestinal infantil y la obesidad pasa por un proceso de inflamación intestinal que parece estar causado por niveles bajos de Bifidobacterium y niveles altos de Bacteroides y Staphylococcus, condiciones que serían favorecedoras de la obesidad.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectllet de fórmulaca
dc.subjectinstant formulaen
dc.subjectmicrobiotaes
dc.subjectmicrobiotaca
dc.subjectmicrobiotaen
dc.subjectlactància maternaca
dc.subjectlactancia maternaes
dc.subjectbreastfeedingen
dc.subjectobesitatca
dc.subjectobesidades
dc.subjectobesityen
dc.subjectleche de fórmulaes
dc.subject.lcshNutrition -- TFMen
dc.titleLactància materna exclusiva front a introducció d'altres aliments en infants: efectes sobre la microbiota-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.subject.lemacNutrició -- TFMca
dc.subject.lcshesNutrición -- TFMes
dc.contributor.tutorRodríguez Lagunas, María José-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blasco_Momparler_Laura_TFM_Revisió.docx2.18 MBMicrosoft Word XMLView/Open
lblascomTFM0618memoria.pdfMemòria en PDF del TFM1.6 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons