Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/84465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaixauli i Puig, Montserrat-
dc.date.accessioned2018-09-04T06:15:29Z-
dc.date.available2018-09-04T06:15:29Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/84465-
dc.description.abstractLa urolitiasi és una patologia amb una elevada incidència, prevalença, recurrència i no és un trastorn únic. Actualment aquesta alteració es relaciona amb diferents patologies: hiperparatiroïdisme primari, l'acidosi tubular, osteoporosi, la síndrome metabòlica, la obesitat, la hipertensió, la diabetis, malalties digestives, malaltia inflamatòria intestinal, totes elles patologies sistèmiques, un control de les mateixes podria minvar el nombre de recidiva litiàsica. La litiasi urinària està influenciada per factors genètics, ambientals i hàbits higiènic- dietètics. Transgressions i alteracions en la dieta són un factor de risc per l'aparició d'urolitiasis. Les alteracions metabòliques més freqüents són la hipercalciúria, la hipocitraturia, la hiperoxalúria i la hiperuricosuria. En el present treball s'intenta presentar una informació clara, ordenada i actualitzada pel que fa la relació entre la dieta, la urolitiasi i, les recomanacions dietètiques.ca
dc.description.abstractLa urolitiasi es una patología con una elevada incidencia, prevalencia, recurrencia y no es un trastorno único. Actualmente esta alteración se relaciona con diferentes patologías: hiperparatiroidismo primario, el acidosi tubular, osteoporosis, el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, dolencias digestivas, dolencia inlamatoria intestinal, todas ellas patologías sistémicas, un control de las mismas podría menguar el número de recidiva litiásica. La litiasi urinaria está influenciada por factores genéticos, ambientales y hábitos higiénico- dietéticos. Transgresiones y alteraciones en la dieta son un factor de riesgo por la aparición de urolitiasis. Las alteraciones metabólicas más frecuentes son la hipercalciúria, la hipocitraturia, la hiperoxalúria y la hiperuricosuria. En el presente trabajo se intenta presentar una información clara, ordenada y actualizada por el que hace la relación entre la dieta, la urolitiasi y, las recomendaciones dietéticas.es
dc.description.abstractUrolithiasis is pathology with a high incidence, prevalence, recurrence and is not a single disorder. Currently, this alteration is related to different pathologies: primary hyperparathyroidism, tubular acidosis, osteoporosis, metabolic syndrome, obesity, hypertension, diabetes, digestive diseases, inflammatory bowel disease, all of them systemic pathologies, a control of them could reduce the number of lithiascent recurrence. Urinary lithiasis is influenced by genetic, environmental and hygienic-dietary factors. Transgressions and alterations in the diet are a risk factor for the onset of urolithiasis. The most frequent metabolic alterations are hypercalciuria, hypocitraturia, hyperoxyaluria and hyperuricosuria. This work attempts to present clear, orderly and up-to-date information regarding the relationship between diet, urolithiasis, and dietary recommendations.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdietaca
dc.subjecturolitiasica
dc.subjectrecomanacions dietètiquesca
dc.subjectdietaes
dc.subjectdieten
dc.subjectrecomendaciones dietéticases
dc.subjectdietary recommendationsen
dc.subjecturolitiasises
dc.subjecturolithiasisen
dc.subject.lcshNutrition-- TFMen
dc.titleRelació entre la dieta i la litiasi urinària. Revisió bibliogràfica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacNutrició -- TFMca
dc.subject.lcshesNutrición -- TFMes
dc.contributor.directorLecha Benet, Maria-
dc.contributor.tutorEsquius de la Zarza, Laura-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mbaixaulipTFM0618memòria.pdfMemòria del TFM787.58 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons