Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/85145
Title: L'ús de les xarxes socials a la política Balear: El PSIB-PSOE com a cas d'estudi
Author: Martínez Payán, Pablo
Tutor: Badell Serra, Pepa
Keywords: Noves tecnologies
TIC
xarxes socials
comunicació política
Política 2.0
community manager
prosumer
societat xarxa
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Les noves tecnologies de la comunicació, les TIC, han capgirat els sistemes de comunicació de les persones. Aquestes han fet que la informació sigui més ràpida i arribi a moltes més persones arreu del món. Per tant, Internet i les xarxes socials han revolucionat la comunicació. La forma de fer feina dels polítics i dels que treballen amb ells ha canviat. Malgrat que, continua la forma de fer de la vella política amb conferències, comunicats i/o rodes de premsa, els polítics han vist amb les noves tecnologies una nova forma d¿arribar al seu públic, ser més visibles i tenir al seu poder el seu propi missatge sense les interpretacions dels mitjans de comunicació. El Partit Socialista de les Illes Balears ha estat un clar exemple d¿aquesta nova forma de fer política i de la influència que les xarxes socials han exercit a la seva comunicació. El PSIB ha fet de les xarxes socials una eina de comunicació per crear un vincle amb els ciutadans. A més de difondre el seu missatge i cerca la informació necessària per a la realització de les seves polítiques. Així, les xarxes socials són un aliat de la comunicació política que s¿ha instaurat com un dels pilars fonamentals de la comunicació política.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/85145
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martinez_Payan_Pablo_TFG_Final.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons