Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/89606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMor España, David-
dc.date.accessioned2019-01-25T21:35:14Z-
dc.date.available2019-01-25T21:35:14Z-
dc.date.issued2019-01-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/89606-
dc.description.abstractEl present treball consisteix en l'estudi teòric de la web semàntica i tot el que l'envolta (estàndards, Open Data, etc.), i en la creació d'una ontologia mitjançant la metodologia de la Universitat de Stanford, que conté dades de tots els mitjans de transport públic que ofereix el Consorcio Regional de Transportes de Madrid i d'elements d'interès de la ciutat. Així doncs, l'objectiu del desenvolupament pràctic és permetre que aquesta pugui ser nodrida a partir de diversos repositoris de dades i, per tant, unificar la terminologia de l'estructura d'aquestes fonts amb la finalitat que l'ontologia pugui ser utilitzada per programaris externs que cerquin generar coneixement i proporcionar suport a l'hora de prendre decisions. D'altra banda, la motivació d'aquest projecte també fa referència a un vessant crític amb la gestió dels recursos públics per part dels dirigents polítics. La comparació dels resultats d'algunes consultes a l'ontologia amb l'índex de satisfacció de la població de Madrid respecte diversos àmbits públics i socials, reforcen la sensació de desigualtat per part dels habitants de determinats districtes de la ciutat. Finalment, el treball també presenta el desenvolupament a mida d'un programari web que interactua amb l'ontologia, fet que pretén demostrar una de les seves múltiples aplicacions i els beneficis associats a la web semàntica: dotar les dades de semàntica, generar inferències i gestionar grans fluxos de dades de forma molt eficient, entre d'altres.ca
dc.description.abstractEl presente trabajo consiste en el estudio teórico de la web semántica y todo lo que le rodea (estándares, Open Data, etc.), y en la creación de una ontología mediante la metodología de la Universidad de Stanford, que contiene datos de todos los medios de transporte público que ofrece el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y de elementos de interés de la ciudad. Por tanto, el objetivo del desarrollo práctico es permitir que esta pueda ser nutrida a partir de varios repositorios de datos y, por consiguiente, unificar la terminología de la estructura de estas fuentes con el fin de que la ontología pueda ser utilizada por programas informáticos externos que busquen generar conocimiento y proporcionar apoyo en la toma decisiones. Por otro lado, la motivación de este proyecto también hace referencia a una vertiente crítica con la gestión de los recursos públicos por parte de los dirigentes políticos. La comparación de los resultados de algunas consultas a la ontología con el índice de satisfacción de la población de Madrid respecto a varios ámbitos públicos y sociales, refuerzan la sensación de desigualdad por parte de los habitantes de determinados distritos de la ciudad. Finalmente, el trabajo también presenta el desarrollo a medida de un programa web que interactúa con la ontología, hecho que pretende demostrar una de sus múltiples aplicaciones y los beneficios asociados a la web semántica: dotar los datos de semántica, generar inferencias y gestionar grandes flujos de datos de forma muy eficiente, entre otros.es
dc.description.abstractThis work is based on the theoretical study of the semantic web and all around it (standards, Open Data, etc.), and on the creation of an ontology using the Stanford University's methodology, which contains data of all the means of public transport offered by the Consorcio Regional de Transportes de Madrid and interesting elements of the city. Therefore, the aim of the practical development is to allow it to be nourished from several data repositories and, consequently, to unify the terminology of the structure of these sources in order that the ontology could be used by external software which seek to generate knowledge and provide decision-making support. On the other hand, the motivation of this project also refers to a critical view about the management of public resources by political leaders. The comparative analysis between the results of some queries to the ontology and the Madrid's population satisfaction index about several public and social areas, reinforce the perception of inequality on the inhabitants of certain districts of the city. Finally, the work also presents the development of a web software which interacts with the ontology, a fact that aims to demonstrate one of its multiple applications and the benefits associated with the semantic web: provide semantic data, generate inferences and manage large flows of data in a very efficient way, among others.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-SA-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/-
dc.subjectweb semànticaca
dc.subjectontologiaca
dc.subjectdades obertesca
dc.subjectRDFca
dc.subjectOWLca
dc.subjectSPARQLca
dc.subjectPHPca
dc.subjectweb semánticaes
dc.subjectontologíaes
dc.subjectdatos abiertoses
dc.subjectRDFes
dc.subjectOWLes
dc.subjectSPARQLes
dc.subjectPHPes
dc.subjectsemantic weben
dc.subjectontologyen
dc.subjectopen dataen
dc.subjectRDFen
dc.subjectOWLen
dc.subjectSPARQLen
dc.subjectPHPen
dc.subject.lcshSemantic Web -- TFGen
dc.titleOntologia del CRTM i d'elements d'interès de la ciutat de Madrid-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.subject.lemacWeb semàntica -- TFGca
dc.subject.lcshesWeb semántica -- TFGes
dc.contributor.directorGeva Urbano, Felipe-
dc.contributor.tutorPrados Carrasco, Ferran-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lliurables.zipLliurables38.32 MBUnknownView/Open
dme1989TFG0119memoria.pdfMemòria del TFG3.52 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons