Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >

Law and Political Science : [154]

Community home page

 
 


or browse 

En aquesta àrea de coneixement la UOC ofereix les llicenciatures de Dret i de Ciències Polítiques i de l'Administració.
En esta área de conocimiento la UOC ofrece las licenciaturas en Derecho y en Ciencias políticas y de la administración.
In this field of knowledge the UOC offers degrees in Law and in Political Sciences and Public Administration.Sub-communities within this community

Recent Submissions

Procediments de recaptació, revisió i sancionador, febrer 2012

Procediments de gestió i inspecció tributàries, febrer 2012

Delincuencia, criminología y sociedad, febrero 2012

Sociologia jurídica, febrer 2012

Execució i dret penitenciari, febrer 2012

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy