Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/90666
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVarela Magallón, Anna-
dc.date.accessioned2019-01-29T16:49:12Z-
dc.date.available2019-01-29T16:49:12Z-
dc.date.issued2019-01-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/90666-
dc.description.abstractEl limfoma de cèl·lules del mantell (LCM) es considera una malaltia incurable que es caracteritza per un patró de recaigudes amb disminució de la resposta als tractaments. Davant de la necessitat de millorar l'arsenal terapèutic, s'ha realitzat una anàlisi estadística per a detectar els gens diferencialment expressats (GDEs) en pacients amb LCM respecte controls sans amb la finalitat de trobar noves dianes moleculars. S'han obtingut 65 GDEs els quals s'han estudiat mitjançant anàlisi d'enriquiment gènic amb DAVID i d'interaccions entre proteïnes amb STRING. La xarxa proteica resultant s'ha avaluat amb Cytoscape per tal d'identificar proteïnes claus en la limfomagènesi del LCM. En aquest estudi, CCND1, BCL2, CDK4, CDK6 i MMP9 foren les proteïnes més rellevants. En revisar la literatura, s'ha comprovat que els esforços de disseny terapèutic contra CCND1 han sigut infructuosos mentre que els de BCL2 han sigut exitosos en forma de l'inhibidor venetoclax. Quant a CDK4/6, en l'actualitat s'està avaluant l'eficàcia de l'inhibidor palbociclib en LCM. Finalment, MMP9 és una diana terapèutica prometedora en LCM i es proposa estudiar el significat clínic de la seva inhibició amb andecaliximab sota assaig clínic.ca
dc.description.abstractEl linfoma de células del manto (LCM) se considera una enfermedad incurable que se caracteriza por un patrón de recaídas con disminución de la respuesta a los tratamientos. Ante la necesidad de mejorar el arsenal terapéutico, se ha realizado un análisis estadístico para detectar los genes diferencialmente expresados (GDEs) en pacientes con LCM respecto controles sanos con la finalidad de encontrar nuevas dianas moleculares. Se han obtenido 65 GDEs los cuales se han estudiado mediante análisis de enriquecimiento génico con DAVID y de interacciones entre proteínas con STRING. La red proteica resultante se ha evaluado con Cytoscape con tal de identificar proteínas claves en la linfomagénesis del LCM. En este estudio, CCND1, BCL2, CDK4, CDK6 y MMP9 fueron las proteínas más relevantes. Al revisar la literatura, se ha comprobado que los esfuerzos de diseño terapéutico contra CCND1 han sido infructuosos mientras que los de BCL2 han sido exitosos en forma del inhibidor venetoclax. En cuanto a CDK4/6, en la actualidad se esta evaluando la eficacia del inhibidor palbociclib en LCM. Finalmente, MMP9 es una diana terapéutica prometedora en LCM y se propone estudiar el significado clínico de su inhibición con andecaliximab dentro de ensayo clínico.es
dc.description.abstractMantle cell lymphoma (MCL) is considered an incurable disease characterized by relapses and diminished response to therapies. Because new drugs are in need, a statistical analysis was conducted to detect differentially expressed genes (DEGs) in patients with MCL compared to healthy individuals in order to identify new molecular targets. Sixty-five DEGs were obtained which were further analyzed by gene set enrichment analysis with DAVID and protein-protein interaction analysis with STRING. The resulting 65-protein network was evaluated using Cytoscape in order to identify key proteins in MCL lymphomagenesis. CCND1, BCL2, CDK4, CDK6, and MMP9 were the most relevant proteins in this study. After bibliographic research, it is proven that therapeutic design efforts against CCND1 have been infructuous whereas those of BCL2 have been successful in the form of the inhibitor venetoclax. As for CDK4/6, an evaluation of the inhibitor palbociclib in MCL is ongoing. Finally, MMP9 is a promising drug target in MCL and the significance of its inhibition with andecaliximab should be assessed in clinical trials.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectlimfoma de cèl·lules del mantellca
dc.subjectdiana terapèuticaca
dc.subjectdiana terapéuticaes
dc.subjectmantle cell lymphomaen
dc.subjectlinfoma de células del mantoes
dc.subjectprotein targetingen
dc.subject.lcshBioinformatics -- TFMen
dc.titleNoves dianes terapèutiques en el limfoma de cèl·lules del mantell-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacBioinformàtica -- TFMca
dc.subject.lcshesBioinformática -- TFMes
dc.contributor.directorRosich Moya, Laia-
dc.contributor.tutorMerino Arranz, David-
dc.contributor.tutorVentura Royo, Carles-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avarelamagTFM0119memòria.pdfMemòria del TFM5.08 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons