Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/91291
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorForcadell Blasco, Laura-
dc.date.accessioned2019-02-04T07:28:24Z-
dc.date.available2019-02-04T07:28:24Z-
dc.date.issued2019-01-14-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/91291-
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest projecte és dibuixar un camí a seguir en la implantació d'un sistema de gestió documental electrònic i d'arxiu (en endavant SGDEA) d'un ajuntament de mida mitjana, tenint en compte els canvis importants que han introduït les darreres lleis, com són la reutilització de la informació que obra en poder de l'administració pública, l'accés a la informació que es deriva de les lleis de transparència, de les de protecció de dades i de la resta de legislació que regula els diferents aspectes de la gestió de l'arxiu. Es pretén concretar quines són les obligacions legals a complir pel SGDEA. Com s'ha de dissenyar l'estructura que ha de tenir el SGDEA. Quines eines TIC cal utilitzar. I quins factors humans serien necessaris per a l'impuls i la implantació real d'aquest SGDEA.ca
dc.description.abstractEl objetivo de este proyecto es dibujar un camino a seguir en la implantación de un sistema de gestión documental electrónico y de archivo (en adelante SGDEA) de un ayuntamiento de tamaño medio, teniendo en cuenta los cambios importantes que han introducido las últimas leyes, como son la reutilización de la información que obra en poder de la administración pública, el acceso a la información que se deriva de las leyes de transparencia, de las de protección de datos y del resto de legislación que regula los diferentes aspectos de la gestión del archivo. Se pretende concretar cuáles son las obligaciones legales a cumplir por SGDEA. Como se debe diseñar la estructura que debe tener el SGDEA. Qué herramientas TIC utilizar. Y qué factores humanos serían necesarios para el impulso y la implantación real de este SGDEA.es
dc.description.abstractThe objective of this project is to draw a path to follow in the implementation of an electronic document and file management system (SGDEA) of a medium-sized city council, taking into account the important changes that have been introduced The latest laws, such as the reuse of the information held by the public administration, access to the information derived from the laws of transparency, data protection and the rest of legislation that regulates the different aspects of file management. It is intended to specify the legal obligations to comply with the SGDEA. How to design the structure that the SGDEA must have. Which ICT tools must be used. What human factors would be necessary for the momentum and real implantation of this SGDEA.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecttransformació digitalca
dc.subjectgestió documentalca
dc.subjectgestión documentales
dc.subjecttransformación digitales
dc.subjectdigital transformationen
dc.subjectmetadadesca
dc.subjectmetadatoses
dc.subjectmetadataen
dc.subjectdocument managementes
dc.subject.lcshManagement information systems -- TFMen
dc.titleProjecte per a la implantació del sistema de gestió documental electrònic i d'arxiu únic a l'ajuntament de Cambrils-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacSistemes d'informació per a la gestió -- TFMca
dc.subject.lcshesSistemas de información para la gestión -- TFMes
dc.contributor.directorBorge Bravo, Rosa-
dc.contributor.tutorVives Gràcia, Josep-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lforcadellbTFM0119memòria.pdfMemòria del TFM763.76 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons