Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/91554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSánchez Fernández, Laura-
dc.date.accessioned2019-02-11T12:45:58Z-
dc.date.available2019-02-11T12:45:58Z-
dc.date.issued2019-01-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/91554-
dc.description.abstractL'envelliment de la població ha comportat l'aparició de noves problemàtiques socials. Entre elles, ens trobem la soledat de la gent gran. Cada vegada hi ha més població de la tercera edat vivint sols. D'altra banda, trobem que molts joves han de desplaçar-se a Barcelona per estudiar a la universitat. D'aquesta manera, hi ha una part de la població vivint sola i una altra que busquen un habitatge econòmic. Per aquest motiu, fa 20 anys la Fundació La Pedrera juntament amb l'Ajuntament de Barcelona van llençar la iniciativa on un estudiant podia compartir pis amb una persona gran. Així, es crea una simbiosi on ambdues parts es beneficien. El jove aprèn de l'experiència i vivències d'una persona de més de 65 anys. I, l'altra banda, no se sent tan sola i es sent revaloritzada i apreciada. Així, ambdues parts continuen creixent i aprenent. L'objectiu principal d'aquest treball és rellançar aquest projecte que ha perdut la visibilitat que va tenir fa uns anys i que ara es troba en mans de la Fundació Roure a través de la intervenció d'altres agents socials com són les universitats i el mateix ajuntament per tal de deixar palès la importància del capital social que representa la gent gran.ca
dc.description.abstractEl envejecimiento de la población ha comportado la aparición de nuevas problemáticas sociales. Entre ellas, nos encontramos la soledad de la gente mayor. Cada vez hay más población de la tercera edad viviendo solo. Por otro lado, encontramos que muchos jóvenes tienen que desplazarse a Barcelona para estudiar en la universidad. De este modo, hay una parte de la población viviendo suela y otra que buscan una vivienda económica. Por este motivo, hace 20 años la Fundación La Pedrera junto con el Ayuntamiento de Barcelona tiraron la iniciativa donde un estudiante podía compartir piso con una persona grande. Así, se crea una simbiosis donde ambas partes se benefician. El joven aprende de la experiencia y vivencias de una persona de más de 65 años. Y, la otra banda, no se siente tan sola y se siente revalorizada y apreciada. Así, ambas partes continúan creciendo y aprendiz. El objetivo principal de este trabajo es relanzar este proyecto que ha perdido la visibilidad que tuvo hace unos años y que ahora se encuentra en manos de la Fundación Roure a través de la intervención otros agentes sociales como son las universidades y el mismo ayuntamiento para dejar patente la importancia del capital social que representa la gente mayor.es
dc.description.abstractThe aging of the population has provoked the emergence of new social problems. One of them, the loneliness of the elderly population. The people situated in the mentioned group of age living alone has increased. On the other hand, we find that many young people have to move to Barcelona to study at university. In this way, there is a part of the population living alone and another that seeks an economic housing. For this reason, La Pedrera Foundation along with the Barcelona City Council, launched the initiative a 20 years ago, where a student could share a flat with an elderly person. Thus, it is creating a symbiosis where both parts are being benefit. The youngers learn from the experience of a person over 65 years. And, the elderly does not feel so alone and is being revalued and apprecia-ted. Thus, both parties continue to grow and learn. The main objective of this work is to relaunch this project that has lost its visibility a few years ago and now is in the hands of the Roure Foundation through the intervention of other social agents such as universities and the city council itself in order to make clear the importance of the social capital that represents the elderly people.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectgent granca
dc.subjectjovesca
dc.subjectcapital socialca
dc.subjecthabitatgeca
dc.subjectBarcelonaes
dc.subjectBarcelonaca
dc.subjectBarcelonaen
dc.subjectgente mayores
dc.subjectsenior citizensen
dc.subjectjóveneses
dc.subjectyoung peopleen
dc.subjectcapital sociales
dc.subjectsocial capitalen
dc.subjectviviendaes
dc.subject.lcshVisual communication -- TFMen
dc.titleReactivació del Pla de Comunicació del programa "Viure i Conviure" de l'Ajuntament de Barcelona-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacComunicació visual -- TFMca
dc.subject.lcshesComunicación visual -- TFMes
dc.contributor.directorPuig Alorda, Cristina-
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lsanchezfeTFM0119memoria.pdfMemoria del TFM684.66 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons