Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/91567
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBruy Conill, Anna-
dc.date.accessioned2019-02-12T08:00:58Z-
dc.date.available2019-02-12T08:00:58Z-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/91567-
dc.description.abstractAquest treball professional fa un anàlisi de la situació actual de l'Ajuntament d'Alella en alguns dels aspectes que afecten a l'administració electrònica (e-administració), tenint clar que els sistemes tecnològics són un element clau però no l'únic per disposar d'una bona administració, que existeixen altres factors fonamentals i no es poden deixar al marge. L'estudi té una visió més general i inclou principalment temes que afecten: a les relacions entre aquesta administració i la ciutadania, i a l'organització interna de la Corporació. Les dades i la informació recopilada permeten establir un diagnòstic actual que posa de relleu un seguit de punts crítics en la política municipal, en la cultura de l'organització, en la preparació de les persones al servei d'aquesta administració, en el disseny dels tràmits i serveis, en la gestió interna dels procediments, així com en els sistemes tecnològics disponibles en aquests moments. És fa evident la necessitat de transformar aquesta administració atenent als requeriments de la societat actual i les obligacions legals. L'Ajuntament no ha estat immòbil i ha anat introduint canvis, principalment amb la incorporació de sistemes tecnològics, majoritàriament en el front office; en aquests moments es troba immers en el projecte per a la introducció de la metodologia de treball E-Set i la implantació del software que ha de permetre, entre altres, la tramitació digital dels expedients; però si realment es vol convertir en una e-administració al servei de la ciutadania ha d'anar més enllà i ha de començar per establir un pla estratègic i un full de ruta.ca
dc.description.abstractEste trabajo profesional hace un análisis de la situación actual del Ayuntamiento de Alella en algunos de los aspectos que afectan a la administración electrónica, teniendo claro que los sistemas tecnológicos son un elemento clave pero no el único para disponer de una buena administración, que existen otros factores fundamentales y no se pueden dejar al margen. Este estudio tiene una visión más general e incluye principalmente temas que afectan a la dimensión de las relaciones entre esta administración y la ciudadanía, y a la dimensión de la organización interna de la Corporación. Los datos y la información recopilada permiten establecer un diagnóstico actual que pone de relieve una serie de puntos críticos en la política municipal, en la cultura de la organización, en la preparación de las personas al servicio de ésta administración, en el diseño de los trámites y servicios, en la gestión interna de los procedimientos, así como en los sistemas tecnológicos disponibles en estos momentos. Se hace evidente la necesidad de transformar esta administración atendiendo a los requerimientos de la sociedad actual y a las obligaciones legales. El Ayuntamiento no ha estado inmóvil y ha ido introduciendo cambios, principalmente con la incorporación de sistemas tecnológicos, mayoritariamente en el front-office; en estos momentos se encuentra inmerso en el proyecto para la introducción de la metodología de trabajo E-Set i la implantación del software que permitirá, entre otros, la tramitación digital de los expedientes; pero si realmente se quiere convertir en una e-administración al servicio de la ciudadanía tiene que ir más allá y debe empezar por establecer un plan estratégico y una hoja de ruta.es
dc.description.abstractWith this professional work I do an analysis of the current situation of the City Council of Alella in some of the areas that affect electronic administration, being clear that technological systems are a key element, but not the unique, for having a good administration, there are other fundamental aspects that can affect and can't be left out. This study has a more general vision and mainly includes topics that affect the dimension of the relationship between this administration and the citizenry, and the dimension of the internal organization of the Corporation. The data and information that I have compiled allow us to establish a current diagnosis that highlights a series of critical points in local government, on organizational culture, level of knowledge and training of local administration workers, in the design of procedures and services, in the internal management of the procedures, as well as the technological systems available at the moment. It's evident the necessity of transform this administration according to the requirements of the current society and legal law obligations. The City Council has not been immobile and has been introducing changes, mainly with the implementation of technological systems, mostly on the front-office; it is currently involved on project for implementing the 'E-Set work methodology' and deploying the software that will allow, among others, the digital processing of the files.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecttransformació digitalca
dc.subjecttransformación digitales
dc.subjectdigital transformationen
dc.subjectTICca
dc.subjectTICes
dc.subjectICTen
dc.subjectgovern electrònic localca
dc.subjectgobierno electrónico locales
dc.subjectlocal e-governmenten
dc.subjecte-administracióca
dc.subjecte-administraciónes
dc.subjecte-administrationen
dc.subject.lcshInformation technology -- TFMen
dc.titleTransformació de l'Ajuntament d'Alella per esdevenir una administració electrònica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTecnologia de la informació -- TFMca
dc.subject.lcshesTecnología de la información -- TFMes
dc.contributor.directorVelasco Rico, Clara-
dc.contributor.tutorBorge Bravo, Rosa-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abruycTFM0119memòria.pdfMemòria del TFM703.93 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons