Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/95469
Title: Descentralització d'Aplicacions amb Blockchain
Author: Noriega Moliner, Ángel
Director: Freitag, Félix
Keywords: Blockchain, Ethereum, Smart-Contract, IPFS, Vue.JS
Issue Date: 9-Jun-2019
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Aquest projecte final de grau marca l'objectiu de donar una perspectiva sobre les tecnologies de descentralització d'aplicacions, centrant-se en la seva major part en el Blockchain, i de reforçar aquest coneixement al final amb el desenvolupament d'una aplicació descentralitzada. Amb l'ús de la tecnologia IPFS, la utilització d'Ethereum i els contractes intel·ligents, juntament amb la integració de diferents components front-end, s'aconseguirà la implementació d'una D-App.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/95469
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anoriega_memoria_tfg_201906.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons