Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/95746
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMañalich Dionisio, Ricard-
dc.date.accessioned2019-06-25T20:33:34Z-
dc.date.available2019-06-25T20:33:34Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/95746-
dc.description.abstractUn dels principals handicaps que tenen les persones amb mobilitat reduïda, és a l'hora d'estacionar el seu vehicle. Els requisits no es redueixen a sí cap o no el cotxe, si no que s'ha de poder carregar o descarregar la cadira de rodes amb el suficient espai lliure. Aquest treball final de màster està basat en la creació d'una aplicació que permet a l'usuari localitzar estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda, mitjançant la geolocalització. De caràcter col·laboratiu, precisa dels propis usuaris per poder incrementar la base de dades. Es tracta d'una aplicació nativa destinada principalment a smartphones, basada en el Sistema operatiu Android, amb un enfocament consistent que li permet mantenir el contingut i estructura en d'altres dispositius. El seu desenvolupament segueix la metodologia Waterfall. S'ha fet servir Firebase Realtime com a sistema de gestió de base de dades, Firebase Storage per a l'emmagatzematge de les fotografies i Google maps per la gestió dels mapes. El producte obtingut és una aplicació 100% operativa, complint els terminis previstos en la planificació del treball.ca
dc.description.abstractUno de los principales hándicaps que tienen las personas con movilidad reducida, es la hora de estacionar su vehículo. Los requisitos no se reducen a sí ninguna o no el coche, si no que se debe poder cargar o descargar la silla de ruedas con el suficiente espacio libre. Este trabajo final de máster está basado en la creación de una aplicación que permite al usuario localizar estacionamientos para personas con movilidad reducida, mediante la geolocalización. De carácter colaborativo, precisa de los propios usuarios para poder incrementar la base de datos. Se trata de una aplicación nativa destinada principalmente smartphones, basada en el Sistema operativo Android, con un enfoque consistente que le permite mantener el contenido y estructura en otros dispositivos. Su desarrollo sigue la metodología Waterfall. Se ha utilizado Firebase Realtime como sistema de gestión de base de datos, Firebase Storage para el almacenamiento de las fotografías y Google maps para la gestión de los mapas. El producto obtenido es una aplicación 100% operativa, cumpliendo los plazos previstos en la planificación del trabajo.es
dc.description.abstractOne of the main handicaps that people with reduced mobility have is the time it takes to park their vehicle. The requirements are not reduced to whether the car fits or not, but it must be able to load or unload the wheelchair with enough free space. This final master's project is based on the creation of an application that allows the user to locate parking for people with reduced mobility, through geolocation. Of a collaborative nature, it requires the users themselves to be able to increase the database. It is a native application for smartphones, based on the Android operating system, with a consistent approach that allows it to maintain the content and structure in other devices. Its development is based on the Waterfall methodology. Firebase Realtime has been used as a database management system, Firebase Storage for the storage of photographs and Google maps for the management of maps. The product obtained is a 100% operational application, within the deadlines set in the project planning.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectaparcamentca
dc.subjectaparcamientoes
dc.subjectparkingen
dc.subjectaplicacions mòbilsca
dc.subjectaplicaciones móvileses
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectGoogle Mapsca
dc.subjectGoogle Mapses
dc.subjectGoogle Mapsen
dc.subjectmobilitat reduïdaca
dc.subjectmovilidad reducidaes
dc.subjectAndroides
dc.subjectAndroidca
dc.subjectAndroiden
dc.subjectJavaca
dc.subjectJavaes
dc.subjectJavaen
dc.subject.lcshMobile apps -- TFMen
dc.titleDiscaparking, aplicació mòbil d'estacionaments públics per a persones amb mobilitat reduïda-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacAplicacions mòbils -- TFMca
dc.subject.lcshesAplicaciones móviles -- TFMes
dc.contributor.directorGarrigues Olivella, Carles-
dc.contributor.tutorEscuer Latorre, David-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Discaparking.zipProjecte Android Studio29.46 MBZIP compressorView/Open
DiscaParking.apkAplicació Android3.36 MBAPK AplicacióView/Open
DiscaParking.mp4Presentació projecte421.95 MBMP4View/Open
rmanalichTFM0619memoria.pdfMemòria del TFM3.25 MBAdobe PDFView/Open
rmanalichTFM0619manual_utilització.pdfManual d'utilització1.17 MBAdobe PDFView/Open
rmanalichTFM0619manual_compilació.pdfManual de compilació29.59 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons