Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/96667
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGonzález Roc, Cristian-
dc.date.accessioned2019-06-28T22:28:01Z-
dc.date.available2019-06-28T22:28:01Z-
dc.date.issued2019-06-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/96667-
dc.description.abstractAquest document és la memòria per al treball final de grau (TFG) Grau en Enginyeria Informática. A la memòria trobarem tota la informació de les diferents fases de planificació, anàlisis, disseny, implementació i arrancada del projecte. Per al desenvolupament del projecte s'ha utilitzat la tecnologia Java EE (Java Enterprise Edition) que es una plataforma Java per al desenvolupament d'aplicacions empresarials que consta de múltiples serveis, APIs i protocols que proporcionen les funcionalitats necessàries per desenvolupar aplicacions distribuïdes. S'ha utilitzat el patró Model Vista Controlador (MVC), per una banda és defineix els components per a la representació de la informació i per altra, la interacció de l'usuari. També s'ha creat una aplicació mòbil amb Android per a que els treballadors de la comunitat puguin fer les lectures dels comptadors de l'aigua i després poder pujar les dades recopilades al servidor web. El projecte és centra en una aplicació web per a dos Comunitats de Regants reals. L'objectiu a grans trets és la creació d'una aplicació web per a que els treballadors puguin gestionar la informació dels explotadors de les comunitats i l'aigua consumida per després poder facturar els consums i derrames dels seus terrenys. Els explotadors podran consultar a la web els seus consums d'aigua per mesos i consultar tot l'historial de consums enregistrats al sistema, d'altra banda, també podran consultar les derrames anuals dels terrenys que tenen en propietat i baixar-se-les en pdf.ca
dc.description.abstractEste documento es la memoria para el trabajo final de grado (TFG) Grado en Ingeniería Informática. A la memoria encontraremos toda la información de las diferentes fases de planificación, análisis, diseño, implementación y arrancada del proyecto. Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado la tecnología Java EE (Java Enterprise Edition) que se una plataforma Java para el desarrollo de aplicaciones empresariales que consta de múltiples servicios, Apios y protocolos que proporcionan las funcionalidades necesarias para desarrollar aplicaciones distribuidas. Se ha utilizado el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), por un lado es define los componentes para la representación de la información y por otra, la interacción del usuario. También se ha creado una aplicación móvil con Android para que los trabajadores de la comunidad puedan hacer las lecturas de los contadores del agua y después poder subir los datos recopilados al servidor web. El proyecto es centra en una aplicación web para dos Comunidades de Regantes reales. El objetivo a grandes rasgos es la creación de una aplicación web para que los trabajadores puedan gestionar la información de los explotadores de las comunidades y el agua consumida para después poder facturar los consumos y derrames de sus terrenos. Los explotadores podrán consultar en la web sus consumos de agua por meses y consultar todo el historial de consumos grabados al sistema, por otro lado, también podrán consultar las derrames anuales de los terrenos que tienen en propiedad y bajárselas en pdf.es
dc.description.abstractThis document is the memory for the TFG in Computer Engineering. In this memory you will find all the information about the different phases of planning, analysis, design, implementation and startup of the project. To develop this project we used the technology JavaEE (Java Enterprise Edition) wich is a platform for developing enterprise applications because it has multiple services, APIs and protocols that provides the needed functionalities to develop distributed applications. The Model View Controller (MCV) model has been used in the project, by one side it defines the components for the representation of information and by the other side it defines the user interaction. We also created an Android application so that community workers can read the water counters and then upload the data that they collect to the server. The project focuses on a web application for two real irrigation communities. The main objective is the creation of a web application where the workers can manage the information of the exploiters of the communities and the water that they consume in order to be able to invoice the consumption and apportionments of the land that they own. The exploiters will be able to consult their monthly water consumption on the web and check the history of consumptions recorded in the system, also, they will be able to consult the annual apportionment of the land they own and download it with pdf.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectJava EEca
dc.subjectAndroidca
dc.subjectPrimeFacesca
dc.subjectJava EEes
dc.subjectJava EEen
dc.subjectAndroides
dc.subjectAndroiden
dc.subjectPrimeFaceses
dc.subjectPrimeFacesen
dc.subject.lcshApplication software -- Development -- TFGen
dc.titleGestió d'una comunitat de regants-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFGca
dc.subject.lcshesSoftware de aplicación -- Desarrollo -- TFGes
dc.contributor.directorCaballé Llobet, Santi-
dc.contributor.tutorGrau Perisé, Albert-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cgonzalezrocTFG0619memoria.pdfMemoria del TFG2.62 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons