Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/99327
Title: La condició pòstuma a Barcelona
Author: Carrascosa Rivera, Javier
Keywords: condició pòstuma, globalització, turisme de masses, retrotopia, entusiasme
Issue Date: 16-Jun-2019
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: El present treball tracta d'explicar el concepte de condició pòstuma introduït per Marina Garcés al seu llibre Nueva Ilustración Radical: "De la condición postmoderna hemos pasado a la condición póstuma, un tiempo de prórroga que nos damos cuando ya hemos concebido y en parte aceptado la posibilidad real de nuestro propio final". (Marina Garcés, Nueva Ilustración Radical, 2017). Davant un concepte tan contundent i provocador, puix que no hi ha després darrere d'un pòstum, es tracta de veure si aquesta condició és veritablement perceptible a una ciutat del món actual com ho és Barcelona. Quan dic el món actual em refereixo al món globalitzat, desregulat i hiperconnectat en el que vivim avui dia; es tracta de veure si el concepte pòstum te a veure amb la irreversibilitat d'aquest nou món global, on no sembla haver-hi sortida possible al capitalisme i l'economia col·laborativa, i que com indica Remedios Zafra al seu assaig El entusiasmo, milions de joves i no tan joves es mouen de treball precari en treball precari a la recerca d'un futur que s'escapa, perquè la lògica del mercat implica el màxim benefici i el mínim cost: es trenca així l'horitzó d'expectatives?
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/99327
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Carrascosa_Rivera_TFG.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons