Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/99910
Title: Comparació de les desigualtats de gènere al mercat laboral a Catalunya
Author: Llorà Bach, Anna
Director: Esther Villajos
Keywords: desigualtat laboral
discriminació
Issue Date: 20-Jul-2019
Abstract: La discriminació laboral per raons de sexe, és un aspecte que, desgraciadament, tots coneixem. És innegable que aquest fenomen es segueix produint, tant al nostre país com a la nostra comunitat autònoma de Catalunya, però encara que coneguem el problema que això suposa, i malgrat l'avenç de la societat, quina ha sigut l'evolució des de l'any 2002 a l'any 2018 de tots els aspectes que determinen situacions de discriminació dins l'entorn laboral entre homes i dones? És realment cert el que la literatura acadèmica i l'evidència empírica exposa sobre la suposada discriminació laboral a l'actualitat? Al present treball, i en primer lloc, s'ha realitzat un estudi descriptiu sobre el tema i s'han revistat diferents articles amb objectius similars. S'han analitzat set variables de factors de discriminació, com ara la bretxa salarial o la segregació ocupacional, per a concloure que la situació de les dones al mercat de treball ha millorat als últims anys, però no de manera suficient; les dones encara continuen amb més càrregues i tasques familiars, fet que dificulta la seva carrera professional. En segon lloc, s'han analitzat aquests mateixos set factors discriminatoris, a partir de resultats estadístics publicats per el govern espanyol i català, així com diferents entrevistes a dones treballadores d'un mateix perfil social. Un cop obtingut els resultats, els he comparat amb la teoria prèviament esmentada. Els resultats no enganyen; malgrat les múltiples accions del govern, i la lluita constant de molts grups socials, la discriminació femenina segueix sent patent a la majoria d'empreses, i en la majoria dels casos, sense que nosaltres mateixos ens n'adonem compte. Sense dubte, cal seguir lluitant i dedicant els suficients recursos per tal d'eradicar aquest problema, des de l'arrel.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/99910
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Fita5_Anna.Llorà.Bach.pdfCOMPARACIÓ DE LES DESIGUALTATS DE GÈNERE AL MERCAT LABORAL A CATALUNYA1.99 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons