Repositori institucional

Ajuda

 

Consulta

 

Consulta

 

Informació general

El repositori institucional de la UOC dóna accés a les publicacions digitals en accés obert produïdes per la UOC en les activitats de recerca, docència i gestió.

Per a més informació, veges Sobre el repositori.

Introducció dels documents

La introducció de documents al repositori es realitza mitjançant l’autoarxivament pels mateixos autors, els quals es responsabilitzen de l’autoria i del fet que no s’infringeixin els drets d’explotació dels documents.


Navegació


Text del vídeo


Explora

Aquesta opció permet visualitzar una relació dels continguts en un ordre determinat:

També és possible accedir a les opcions Autor(s), Títol, Data de publicació i Matèries des d’una pàgina específica d’una comunitat, subcomunitat i/o col·lecció amb els botons:

Botons de cerca

D’aquesta manera solament es mostraran els ítems de la subcomunitat o col·lecció seleccionada.

Cerca per àrees temàtiques

Si cerques documents sobre un tema determinat:

A la part inferior de la pantalla trobaràs un arbre amb les àrees temàtiques de la UOC. Aquesta opció permet seleccionar una o diverses àrees o subcategories i recuperar tots els documents dins d’aquestes àrees (mòduls didàctics, tesis doctorals, treballs finals de carrera, articles, ponències en congressos...).

Per a desplegar les subcategories pitja el signe +. Per a seleccionar una àrea o categoria, fes clic al requadre i aquest quedarà marcat tal com es mostra a continuació: requadre seleccionat. Pots cercar en tantes àrees o subcategories com vulguis; un cop seleccionades fes clic al botó Cerca...

Cerca

Comunitats, subcomunitats i col·leccions

Tot el contingut del repositori és organitzat entorn de comunitats o grans àrees que responen a les principals activitats pròpies d’una universitat: docència, recerca i institucional. Les comunitats s’organitzen en àrees d’estudis, temàtiques o organitzatives segons les necessitats pròpies.

Dins de cada comunitat hi pot haver un nombre il·limitat de subcomunitats i col·leccions. Alhora, cada col·lecció pot estar formada per un nombre il·limitat de documents.

Cada comunitat, subcomunitat i col·lecció té la seva pròpia pàgina d’entrada, des de la qual es mostra informació, continguts, estadístiques d’ús, els darrers enviaments i la possibilitat de subscriure’s al servei d’alerta de nous documents dipositats a cadascuna de les comunitats o subcomunitats mitjançant RSS, o bé a cadascuna de les col·leccions mitjançant alertes per correu electrònic.

 

Cerca

Cerca simple

El calaix de cerca al repositori es troba immediatament després de la capçalera del web a la part superior esquerra de la pàgina d’inici.

Cerca simple

Per a limitar la cerca a una comunitat o col·lecció específica és necessari anar a la comunitat o col·lecció i fer servir el calaix de cerca d'aquesta pàgina.

Cerca dins una comunitat

 

Alguns consells de cerca:

Cerca general: introduint una paraula al calaix de cerca, el sistema duu a terme la cerca d’aquesta paraula als camps de Títol, Autor, Matèria, Resum, Col·lecció i Identificador de cada document.

Truncament: l’ús d’asterisc (*) després de l’arrel d’una paraula en la cerca mostra totes les paraules que comencen amb aquesta arrel.
Ex.: cult* mostrarà també cultura, cultural, culturalment.

Cerca de frase: per a dur a terme una cerca amb diverses paraules que formen una frase, has de posar cometes a l’inici i al final de la frase.
Ex.: "societat de la informació".

Cerca booleana:

Si vols trobar els documents que continguin més d’un terme pots utilitzar els operadors booleans:

Si vols ampliar els resultats de la cerca:

Per a eliminar documents amb paraules no desitjades s’ha de fer servir l’operador booleà:

Es recomana l’ús de parèntesis per a agrupar termes de cerca en grups i en combinació amb diferents operadors booleans:

Ex: (socialització OR democratització) AND (cultura).

 

Cerca avançada

La cerca avançada permet especificar els camps de cerca i combinar els termes amb els operadors booleans AND, OR o NOT.

Es pot restringir la cerca a una comunitat seleccionant-la en el quadre superior. Si vols que la cerca es faci en tots els continguts del Repositori institucional O2, deixa la selecció de Cerca (el primer requadre) en la seva posició per defecte Tot el Repositori.

Cerca avançada

Tot seguit has de seleccionar, en la columna Cerca a, el camp en què vols fer la cerca (Autor, Títol, Matèria, Resum, Col·lecció...), i introduir la paraula o frase en la columna de Cerca. Per a fer combinacions de termes es pot seleccionar un dels operadors booleans de la primera columna.

Si selecciones la casella Peer Reviewed només buscaràs en els documents de recerca que consten com a revisats per experts.

NOTA: has d'emprar els calaixos de cerca en ordre. Si es deixa el primer en blanc, la cerca no es durà a terme.

 

Cerca de paraules clau o matèries

Un vocabulari controlat és una forma d'organitzar el coneixement mitjançant índexs de termes o llistes d'encapçalaments i la relació entre aquests. En dur a terme la cerca per mitjà d’aquesta opció els resultats sempre seran més rellevants –és a dir, més apropiats a la teva cerca.

La cerca es pot efectuar de diferents maneres:

Cerca per matèries

Aquesta opció permet endreçar els resultats en ordre ascendent o descendent i definir quants resultats per pàgina es volen visualitzar (per a un funcionament àgil es recomana visualitzar-ne vint, tal com és definit per defecte).

 

Opcions d'usuari

Dona't d’alta al repositori

No cal que et donis d’alta en el sistema si ets usuari del Campus Virtual de la UOC, ja que en aquest cas has d'accedir al repositori des del Campus un cop identificat amb els teus usuari i clau.

T'has de donar d’alta en el sistema si:

Si aquest és el cas, per a registrar-te per primera vegada has de seguir els passos següents:

El meu repositori

El meu repositori és una pàgina personal que manté cada usuari registrat en el repositori, a més de tots els usuaris del Campus Virtual.

Opcions de què disposes en aquesta secció:

 

Serveis de valor afegit

Novetats

Si vols estar al dia dels nous documents dipositats al Repositori institucional de la UOC t'oferim diverses opcions per a saber quins són o rebre alertes:

Subscripció a alertes per correu electrònic

Com a usuari del repositori UOC et pots subscriure per a rebre alertes per correu electrònic dels nous documents incorporats en una determinada col·lecció (o en més d’una).

Pots subscriure't a tantes col·leccions com vulguis. Per a fer-ho has de seguir les indicacions següents:

Què és un canal RSS? Què és la sindicació de continguts?

És un arxiu XML associat a una pàgina web que ofereix una versió sense format del seu contingut, i que es genera de forma automàtica.

Aquest arxiu, també anomenat fil o feed, s’actualitza cada cop que es produeix algun canvi en el contingut a què està associat, sia tota la pàgina o una secció concreta.

Aquestes dues característiques permeten als usuaris fer un seguiment de les actualitzacions d’un web sense necessitat de visitar-lo, gràcies als programes lectors RSS o agregadors de canals. Aquest procés de seguiment rep els noms de redifusió o sindicació de continguts.

Lectors i agregadors RSS

Un lector RSS o agregador de canals té una doble utilitat: d’una banda, permet a l’usuari llegir el contingut d’una pàgina web sense necessitat de visitar-la; de l’altra, alerta l’usuari quan hi ha una nova informació per a llegir.

Les darreres versions dels principals navegadors permeten agregar RSS sense necessitat de programari addicional.

Les darreres versions dels principals navegadors permeten agregar RSS, de forma que primer mira de seleccionar l’etiqueta RSS 1.0 o RSS 2.0 del menú lateral dret de la plana d’inici, o bé de la part inferior de les pàgines de les comunitats o col·leccions.

botó RSS

Si el teu navegador no és compatible amb marcadors dinàmics, pots fer servir un agregador de contingut, per exemple Google Reader (hi ha, però, una gran diversitat d’agregadors que pots trobar a internet).

En el cas de Google Reader els passos que has de seguir són els següents:

Has de seguir el mateix procediment explicat en l'apartat anterior, però sempre tenint com a origen no la pàgina d’inici del repositori, sinó la pàgina de la comunitat o subcomunitat a la qual et vols subscriure.

Citacions i impacte

A causa de la manca de cobertura de les bases de dades ISI i ISI JCR en determinats àmbits temàtics o lingüístics, hem inclòs al Repositori institucional de la UOC altres eines per a l’avaluació de les publicacions periòdiques, bàsicament per als autors, grups de recerca... i que inclouen informació de les citacions rebudes per les revistes editades per la UOC.

Índex ICDS (MIAR)

Aquesta opció és disponible en tots els articles de les publicacions periòdiques buidades a la Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes (MIAR), just al costat de l’ISSN de la revista, sempre que aquesta estigui indexada en aquesta base de dades.

MIAR

MIAR és una base de dades, desenvolupada pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, que conté informació per a la identificació i l'avaluació de revistes científiques de l'àmbit de les ciències socials i humanes. Al mateix temps, reuneix informació útil per a situar i contrastar les revistes catalanes i espanyoles en un plànol internacional. Es concep com un instrument de suport per a les agències que realitzen tasques d'avaluació de l’activitat de recerca, per exemple el té en compte l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per elaborar la Classificació de revistes científiques en Ciències Socials i Humanitats (CARHUS) que s'utilitza per a les avaluacions AGAUR.

PPermet a l'usuari conèixer de cada títol de revista indexat a MIAR:

IN-RECS/IN-RECJ

Sempre que una revista estigui indexada a les bases de dades IN-RECS o IN-RECJ, apareixerà el botó que es mostra a continuació; si el cliquem, accedirem a la informació sempre actualitzada de l’índex d’impacte de la revista.

INRECS/INRECJ

IN-RECS i IN-RECJ són índexs bibliomètrics elaborats pel grup de recerca Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica de la Universitat de Granada. Ofereixen informació estadística a partir del recompte de les citacions bibliogràfiques amb la finalitat de determinar la rellevància, la influència i l’impacte científic de les revistes espanyoles de ciències socials (IN-RECS) i de ciències jurídiques (IN-RECJ). Així mateix, permeten saber de manera individualitzada les citacions bibliogràfiques que reben els treballs publicats en revistes científiques espanyoles, per la qual cosa és possible saber l’impacte real que han tingut en la comunitat científica a la qual s’adrecen. També ofereixen informació dels autors que publiquen en les revistes espanyoles i de les institucions més citades en cada especialitat.

SCImago – SCOPUS

També s’ha inclòs el giny SCImago per a mostrar informació de l’impacte de les revistes científiques extreta de la bases de dades Scopus® (Elsevier B.V.). Els indicadors mostrats es poden utilitzar per a avaluar i analitzar el posicionament de la revista en un camp de coneixement determinat.

SCIMAGO

En el gràfic d’aquest giny es mostren dades actualitzades del indicadors següents:

Estadístiques d'ús

El Repositori institucional de la UOC inclou estadístiques d’ús per a informar els grups de recerca, els autors... de les consultes i descàrregues que reben els seus documents disponibles al Repositori.

Per a visualitzar-les només has de clicar el botó Consulta les estadístiques a la part inferior de les pàgines de comunitats, col·leccions i documents. La informació que es mostra a cada nivell és:

 

Recomana aquest document

L’enllaç Recomana aquest document et permet enviar una recomanació per correu electrònic que conté l’enllaç permanent per veure les dades del document i descarregar-lo.

S’obrirà un formulari que has de emplenar amb com a mínim l'adreça de correu electrònic del destinatari.

 

Web 2.0: envia a Delicious, Twitter, Facebook, Delicious...

Tots els registres del repositori inclouen a continuació de l’arxiu o arxius els quadres següents:

AddThis

Hem incorporat l’eina Add-this, que et permet destacar o compartir un document del repositori a les teves xarxes socials (Facebook, Twitter, Delicious...). A més us permet als autors veure quantes vegades s’ha compartit el vostre document. Fent clic als requadres de Facebook o Twitter el compartim amb els nostres contactes, i, si volem enviar-lo a altres xarxes socials, hem de fer clic al darrer botó.

Botó RefWorks

Refworks

El botó RefWorks et permet exportar la referència bibliogràfica al gestor de continguts RefWorks. Per a més informació sobre aquesta aplicació disponible per a tots els membres de la comunitat UOC pots consultar la informació i el tutorial al web de la Biblioteca.

Si fas clic al botó se t’obrirà una pàgina en la qual hauràs d'introduir el teu usuari i contrasenya de RefWorks o bé t'hauràs de registrar si encara no ho has fet.

 

Handle

Tan bon punt un document es publica al repositori institucional de la UOC, s'hi assigna un URL permanent registrat amb el sistema Handle amb la finalitat de preservar els materials inclosos al Repositori institucional de la UOC. A diferència de la majoria d’URL, aquest identificador no canvia si el sistema es migra a un nou maquinari o quan s’hi fan canvis. Per això el pots utilitzar de manera segura per a enllaçar-lo i citar-lo en publicacions o en altres mitjans.

El sistema Handle és administrat per la Corporation for National Research Initiatives (CNRI), organització emprenedora que fomenta i promou la recerca per a l’interès públic.

Cerca a text complet

Hem activat l'opció de cerca a text complet, que ens permet cercar dintre del text dels documents disponibles al repositori O2 tant des de la casella de la cerca simple com des de l'opció Paraula clau del desplegable de la consulta avançada.

 

Cerca l'article publicat (TXT)

El botóBotón SFX et permet trobar el document al cercador de recursos electrònics de la Biblioteca i fer les accions següents:

La majoria d’aquests serveis només són disponibles per als usuaris de la UOC que han iniciat sessió en el Campus Virtual.

 

Sobre el repositori

 

Què és i què conté?

El Repositori Institucional de la UOC és el portal que recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert dels membres de la UOC elaborades en el desenvolupament de les seves activitats de recerca, de docència i de gestió. Inclou articles, ponències, materials didàctics, treballs finals de carrera, tesis doctorals, etc., amb la finalitat de recollir, preservar i organitzar la producció científica i la memòria de la UOC, i sobretot de difondre-les i d’augmentar-ne així la visibilitat i l’impacte.

Repositoris institucionals: definició

Un repositori institucional, segons la definició de Crown (2002) per a The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition (SPARC) a The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, és

«un arxiu digital de la producció intel·lectual produïda pel professorat, el personal de recerca i els estudiants d’una institució, accessible per a usuaris finals tant de la pròpia institució com de fora, sense pràcticament cap barrera d’accés. En altres paraules, el seu contingut és:

Continguts del Repositori Institucional de la UOC

El Repositori Institucional de la UOC inclou articles de revista, edicions preliminars (preprints), ponències i comunicacions en congressos, informes de recerca, documents de treball, materials docents, projectes de final de carrera, tesis doctorals, memòries de la UOC, lliçons inaugurals, etc.

Per a una millor recuperació de la informació que conté s’estructura en tres apartats, que es corresponen amb les comunitats de docència, de recerca i de gestió.

Objectius del repositori

Els objectius del repositori són:

Més informació

Aquest és un projecte coordinat per la Biblioteca Virtual de la UOC; utilitza el programari lliure DSpace, desenvolupat per l’Institut Tecnològic de Massachussets (MIT) i Hewlett Packard (HP).

Per a qualsevol dubte o informació sobre el Repositori Institucional de la UOC, contacta amb La Biblioteca respon.

 

Repositoris cooperatius

Repositoris en què participa la Biblioteca

La Biblioteca Virtual de la UOC participa des de l’any 2001 en els repositoris digitals d’accés obert coordinats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que tenen la finalitat d’augmentar la visibilitat i la difusió de la producció de les universitats catalanes:

Al mateix temps, la Biblioteca de la UOC participa en el marc de la Línia 2 (Ajuda a la recerca, del Pla estratègic REBIUN 2007-2010), de la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN) i amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECyT), en la coordinació i lideratge del projecte Portal RECOLECTA.

Altres repositoris col·lectius

Amb la finalitat de disseminar la producció intel·lectual de la UOC, el Repositori institucional de la UOC segueix el protocol OAI-PMH per tal que pugui ser recol·lectat per altres repositoris col·lectius, com per exemple:

Com pots trobar un repositori

Cerques un repositori sobre una matèria en concret? Vols saber si una universitat o una altra entitat disposa d’un repositori institucional?

Per a trobar la resposta a aquestes o d'altres preguntes consulta un directori de repositoris, com ara:

 

Com es publica


Text del vídeo

Qualsevol membre de la comunitat UOC (investigadors, professors, personal de gestió, estudiants...) pot dipositar documents al repositori, amb diferents permisos segons el perfil que tingui. Tots els documents que s’introdueixen al repositori passen per un procés de revisió, que porta a terme la Biblioteca Virtual, abans de fer-ne la publicació definitiva.

Pel que fa als documents produïts a partir de l’activitat de recerca de la Universitat, no és necessari introduir-los un altre cop al repositori. Per a aquests tipus de documents s’ha de seguir el procediment vigent fins ara, el qual consisteix a introduir directament les referències a l’eina d'avaluació de la recerca GIR, i un cop incorporats al GIR enivar-los al repositori. Per a més informació sobre com dipositar-los, pots consultar la Guia per al diposit de materials de recerca.


Identifica’t

Si ets membre de la comunitat UOC i vols publicar materials al repositori, fes clic al botó Publica i accedeix a través del Campus Virtual, amb l’usuari i contrassenya que utilitzes per a entrar al Campus de la UOC.

Publica

També hi pots accedir des de l’opció Identifica’t de la part superior dreta de la capçalera, a la part central esquerra de la pàgina d’inici.

Un cop t’hagis identificat, fes clic al botó Comença una nova tramesa. I simplement segueix els passos que s’indiquen a continuació.

Tramesa: selecciona una col·lecció

Selecciona la col·lecció en què vulguis dipositar el document del menú desplegable i fes clic a Següent.

Envio

Si hi accedeixes des de la pantalla d’una col·lecció concreta, pots dipositar directament el document fent clic a l’opció Afegeix un ítem a la col·lecció.

Tramesa: descriu el document

Durant el procés de tramesa pots tornar a qualsevol de les pantalles i modificar o revisar el que has introduït sense perdre cap dada. Per a fer-ho, fes clic a qualsevol dels botons de la barra superior de la pàgina.

barra de progrés

En aquesta pantalla has d’introduir les dades descriptives del document. Recorda que aquesta informació és la que permet als usuaris recuperar el seu document mitjançant els motors de cerca, per la qual cosa et recomanem que omplis totes les dades que siguin aplicables al document.

Les dades que es mostren són diferents segons la tipologia documental.

Tot seguit et donem unes recomanacions per a la introducció de les dades. S’han marcat de color taronja les dades que has d’emplenar obligatòriament (si no les poses el sistema t’indicarà que no pots continuar el procés de tramesa sense aquestes dades i t’indicarà quina és la informació que no has omplert).

Autor

Persona o responsable de la creació del contingut del document.

Si hi ha més d’un responsable en la creació del contingut del document, repeteix l’element tantes vegades com faci falta en el mateix ordre en què apareix al document.

Autor o estudiant

Opció només disponible en les col·leccions de docència.

Si us plau, introdueix els noms personals de la manera més completa possible per a evitar confusions entre homònims.

Altres autors

Persona o entitat responsable de fer contribucions al contingut del recurs: coautors, col·laboradors, directors, departaments, serveis, grups o projectes de recerca.

Segueix el mateix criteri que per als autors principals.

Títol

Títol del document : subtítol.

El títol s’ha d’escriure exactament igual que en el document; en cap cas s’han de posposar els articles.

Paraules clau

Tema del contingut del document en llenguatge lliure.

Introdueix les paraules clau més rellevants, que descriuen el contingut del recurs.

Data de publicació

Escriu la data de publicació o distribució del document.

Has de posar obligatòriament un any aproximat. Si no en saps el mes i el dia exactes, no cal que en posis cap d’aproximat.

Editor

Entitat responsable de la publicació o distribució del document.

Si hi ha més d’un editor, repeteix l’element tantes vegades com calgui.

Col·lecció i número

Nom i número de la col·lecció o revista en què es publica el document, si escau.

En el cas de comunicacions o ponències presentades a congressos, jornades, etc. s’ha d’incloure el nom i el número.

Tipus de document

En la majoria dels casos aquest element ja ve emplenat per defecte, si no fos el cas:

  1. Selecciona el tipus de document de la llista.
  2. Si vols seleccionar més d’una tipologia de la llista, prem la tecla Control i fes clic en els tipus que hi vols incloure.

Breu explicació dels tipus:
Apunts. S’aplica als materials docents: mòduls didàctics, apunts, etc.
Article. Text independent que forma part d’una publicació periòdica.
Capítol o part de llibre. Part o capítol d’un llibre (digitalitzat) o de llibres electrònics.
Conferència. Discursos, conferències públiques de tema científic, presentacions, tallers, seminaris, simposis, taules rodones, debats, etc.
Exercici/problema. S’aplica als materials docents: material de treball per als estudiants (problemes, exercicis, etc.).
Examen. S’aplica als materials docents: material útil per a l’avaluació de l’estudiant (exàmens, tests, qüestionaris, etc.).
Informe de recerca. Informe del resultat d’una investigació.
Informe intern. Informe de control intern. Tot el material intern: memòries, investidures d'honoris causa, inauguracions de cursos, etc.
Llibre. Reproducció impresa d’una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot (digitalitzat) o llibres electrònics.
Tesi. Tesi doctoral.
Treball, paper d’investigació. Documents de treball, articles no publicats, etc.
Treball final de màster. Tesi de màster, tesina, DEA.
Treball/Projecte final de carrera. Treball final de grau, TFC, PFC.

Llengua

Llengua del contingut principal del document.

Selecciona la llengua del menú desplegable. Si el document és traduit a més d’una llengua, s’ha d’introduir tantes vegades com faci falta, com si es tractés d’un document diferent.

Resum

Resum del contingut del document.

Si el document inclou un resum, un extracte, una introducció, etc., utilitza preferentment aquest resum tal com apareix en el document.

Si emplenes el resum en les tres llengües del repositori (català, castellà i anglès), tot i que no és necessari, amplies els punts d’accés als teus documents.

En qualsevol moment pots abandonar la tramesa i desar els canvis fets o bé eliminar-los fent clic al botó de la part inferior de la pantalla anomenat Cancel·la/Desa.

Un cop hagis emplenat les dades que consideris importants, fes clic al botó Següent.

Sigüent - Cancel·la/Desa

Tramesa: carrega un arxiu

Carrega

En aquesta pàgina has d’adjuntar el fitxer o els fitxers que vols dipositar al repositori.

Si fas clic a Navega o a la cel·la Arxiu del document, apareixerà una nova finestra en la qual podràs localitzar i seleccionar el fitxer.

En cas que vulguis penjar més d’un arxiu, si us plau, introdueix una breu descripció del contingut de cadascun (per exemple, programari, imatges...) i fes clic al botó Següent per a continuar.

Llavors, el sistema et confirma si l’arxiu s’ha carregat correctament i et dóna les opcions d'afegir un altre arxiu o bé continuar (Següent), alhora que et permet tornar a la pàgina anterior i cancel·lar o desar les dades.

Anterior/següent

Si no es pot pujar el fitxer correctament, el sistema te n’informarà i et donarà l’opció Reintenta.

Tramesa: verifica

En aquest pas pots revisar les dades introduïdes i, si cal, corregir-les, i també afegir o eliminar un arxiu.

També has d’assignar una llicència al document. Les llicències disponibles, i un enllaç al text complet:

Llicències de publicació del document

Llicències per al programari

Per defecte hi ha seleccionada l’opció més restrictiva (Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0). Si tens dubtes sobre aquesta qüestió, consulta l’apartat Informació per als autors.

Alhora, i perquè el repositori institucional de la UOC reprodueixi i comuniqui públicament la teva obra, cal el teu acord amb els termes de la llicència pròpia del repositori. És obligatori que l’acceptis fent clic a Accepto la llicència.

Tramesa: procés finalitzat

Un cop vegis aquesta pantalla, significarà que la teva tramesa ha estat dipositada correctament al repositori de la UOC.

La tramesa serà revisada per la Biblioteca Virtual, es comprovaran les dades que s’han omplert, s’enriquirà descriptivamen1t la informació del document i, finalment, es publicarà al repositori. Quan el document es publiqui, rebràs un correu electrònic informant-te’n, que contindrà el Handle del document. Si hi ha alguna incidència, com per exemple que l’arxiu carregat no es correspongui amb el document descrit, es rebutjarà la tramesa i se t’enviarà un correu electrònic que te n’informarà, perquè facis les modificacions necessàries en el document i el tornis a enviar.

Si hi ha alguna incidència, com ara que el document ja es trobi al repositori, es rebutjarà l'enviament i se t'enviarà un correu electrònic que t'informarà dels motius.

En qualsevol moment podràs comprovar l’estat de la tramesa des de l’enllaç El meu repositori.

Handles

Tan bon punt el document es publica al repositori institucional de la UOC, se li assigna un URL permanent registrat amb el sistema Handle, el qual no canvia si el sistema es migra a un nou maquinari o quan s’hi fan canvis. Per això el pots utilitzar de manera segura per a enllaçar-lo i citar-lo en publicacions o en altres mitjans.

 

Informació per als autors

 

Accés obert (Open Access)

Els repositoris institucionals s’emmarquen en el canvi de paradigma que suposa el moviment d'accés obert (Open Access, OA) en la comunicació científica: impulsen l’accés lliure a la literatura cientificotècnica i acadèmica i incrementen així l’impacte del treball i la visibilitat de la recerca dels investigadors i de les institucions acadèmiques i científiques.

El concepte d’accés obert no és nou: ja a finals del segle XIX científics destacats, com Pierre i Marie Curie, Wilhelm Röntgen o J.C. Bose rebutjaven limitar l’accés als seus descobriments al·legant motius ètics i amb la voluntat de difondre el coneixement a tota la comunitat científica. No obstant això, les declaracions en què es basa l’OA són molt més recents; aquestes són fonamentalment tres: la Budapest Open Access Initiative (2001), el Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) i la Declaració de Berlín (2003).

En l'ensenyament superior, així com en l'ensenyament primari i secundari, també ha sorgit el moviment dels recursos educatius oberts (OER), per fer possible compartir els materials didàctics de forma lliure i oberta per al seu ús i reutilització amb finalitats educatives i d'aprenentatge.

 

Política institucional d’accés obert de la UOC

Tal com indica la Política institucional d’accés obert de la Universitat Oberta de Catalunya, també anomenada «mandat institucional»:

Text del mandat part 2

Text del mandat part 2

Pots consultar el text complet de la Política a http://hdl.handle.net/10609/4965.

 

Per què hauries de dipositar en accés obert?

Augmenta l’impacte de les teves publicacions

Les publicacions en accés obert, tal com demostren diversos estudis, obtenen més citacions que les publicacions en paper o les de subscripció o d’accés restringit, en un percentatge que pot variar molt segons l’àrea del coneixement. Per a més informació sobre aquest punt, veges l’estudi comparatiu d’Alma Swan The Open Access citation advantage: Studies and results to date.

Swan, 2010 citation advantage per field

 

Drets d’autor

Protegeix els teus drets

Com a autors és altament recomanable que conservis els drets d’explotació i d’ús de les teves publicacions per a poder fer-ne còpies, fer-ne obres derivades, distribuir-les per a l’ensenyament, en congressos...

En qualsevol legislació (excepte als Estats Units) els drets d’autor pertanyen a l’autor de l’obra pel simple fet de la seva creació. Els drets morals són irrenunciables i inalienables. Els autors només poden cedir a tercers els drets d’explotació o els de contingut econòmic. No obstant això, determinades editorials de revistes científiques tradicionals sol·liciten a l’autor que renunciï a molts dels drets d’ús dels seus articles.

Com puc conservar els drets d’ús de la meva obra?

Perquè puguis conservar els drets d’ús i explotació de les teves publicacions i perquè en puguis fer còpies, distribuir-les i fer-ne obres derivades, et mostrem l’aplicació Scholar’s Copyright Addendum Engine de Science Commons, que genera un PDF que s’annexa als acords de copyright dels editors, una eina amb valor legal que us assegura que pots retenir determinats drets.

Què puc dipositar al Repositori institucional de la UOC?

Al Repositori institucional de la UOC els autors poden arxivar les seves publicacions, tant obres inèdites (edicions preliminars, documents de treball, seminaris...) com obres ja publicades (articles de revista, ponències i comunicacions en congressos...).

Obres inèdites

Si vols dipositar al Repositori institucional de la UOC una obra no publicada, simplement has d’autoritzar la UOC a reproduir i difondre el document mitjançant el repositori, per a la qual cosa has d’acceptar els termes de:

Els termes de qualsevol de les llicències permeten que l’obra sigui publicada posteriorment en una revista, una editorial, etc., ja que com a autors conserves tots els drets sobre la teva obra. De totes maneres, algunes editorials només publiquen treballs que no han estat difosos amb anterioritat, per la qual cosa us recomanem que us informeu prèviament de la política de les editorials on us interessi publicar les vostres obres. Per a conèixer les polítiques de publicació de les editorials de revistes científiques pots consultar les bases de dades:

Obres ja publicades

Si vols dipositar un treball prèviament publicat has de conèixer les condicions en què s’han cedit els drets a l’editor abans d’incloure-les al Repositori institucional de la UOC. Si bé moltes editorials permeten la difusió de l’edició preliminar o preprint (l’esborrany del text abans de la revisió) als repositoris institucionals, d’altres no ho permeten.

En cas de dubte pots informar-te sobre les polítiques de drets d’autor i autoarxivament de les editorials de revistes científiques als webs ja citats: consulteu SHERPA/RoMEO per a revistes internacionals i Dulcinea per a les espanyoles.

Quan no disposis dels drets per a difondre el teu treball al Repositori institucional has de sol·licitar una autorització directament a l’editorial.

Per tant, resulta molt més senzill negociar els drets abans de publicar.

 

Més informació

Per a més informació veges:

 

Preguntes més freqüents (FAQ)