Master's Degree in Administration and Electronic government 101

Els estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració de la UOC tenen com a objectiu formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat política i social, i en el coneixement de la gestió pública en un marc internacional fortament globalitzat i dinàmic.
Los estudios de Ciencias Políticas y de la Administración de la UOC tienen como objetivo formar profesionales especializados en el análisis riguroso de la realidad política y social, y en el conocimiento de la gestión pública en un marco internacional fuertemente globalizado y dinámico.
The aim of the UOC Political and Administration Studies is to train professionals specialised in the rigorous analysis of the political and social reality and in the knowledge of public management in a highly globalised and dynamic international framework.

Browse