Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/100506
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFerrando Atiénzar, Paula-
dc.date.accessioned2019-09-17T08:21:15Z-
dc.date.available2019-09-17T08:21:15Z-
dc.date.issued2019-05-31-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/100506-
dc.description.abstractEl projecte de recerca gira al voltant de l'anàlisi de les conductes disruptives així com dels elements claus en la gestió de l'aula i del rol del docent com a facilitador d'un bon clima per tal de reflexionar i descriure les mesures de gestió d'aula més eficaces a l'hora de treballar continguts curriculars i de transformar els centres educatius en espais de convivència. En última instància, es proposen estratègies per a la bona gestió de l'aula al voltant de: (1) la cultura d'aula, (2) el terreny emocional i motivacional i (3) les mesures preventives i correccions no invasives i que són imprescindibles a l'hora de donar lloc a processos d'aprenentatge.ca
dc.description.abstractEl proyecto de investigación se centra en el análisis de las conductas disruptivas así como de los elementos clave en la gestión del aula y del rol del docente como facilitador de un buen clima con el fin de reflexionar y describir las medidas de gestión del aula más eficaces a la hora de trabajar contenidos curriculares y transformar los centros educativos en espacios de convivencia. Por último, se proponen estrategias para la buena gestión del aula alrededor de: (1) la cultura del aula, (2) el terreno emocional y motivacional y (3) las medidas preventivas y correcciones no invasivas, y siendo todas ellas imprescindibles para generar procesos de aprendizaje.es
dc.description.abstractThe research focuses on the analysis of disruptive behaviors as well as the key elements in classroom management and the teacher's role as a facilitator of a good school climate in order to study and describe the most effective classroom management measures when teaching curricular contents and transforming schools into coexistence centers. Lastly, strategies are proposed for better classroom management around: (1) the classroom culture, (2) the emotional and motivational field and (3) the preventive measures and non-invasive corrections, which are all essential to generate learning processes.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/-
dc.subjectgestió de l'aulaca
dc.subjectgestión del aulaes
dc.subjectclassroom managementen
dc.subjectconductes disruptivesca
dc.subjectconductas disruptivases
dc.subjectdisruptive behavioren
dc.subjectdocènciaca
dc.subjectdocenciaes
dc.subjectteachingen
dc.subjectcultura d'aulaca
dc.subjectcultura de aulaes
dc.subjectclassroom cultureen
dc.subjectconvivènciaca
dc.subjectconvivenciaes
dc.subjectcoexistenceen
dc.subjectaprenentatgeca
dc.subjectaprendizajees
dc.subjectlearningen
dc.subject.lcshClassroom management -- TFMen
dc.titleGestió de l'aula: estratègies claus per al canvi-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacClasse (Ensenyament) -- Conducció -- TFMca
dc.subject.lcshesClase (Enseñanza) -- Conducción -- TFMes
dc.contributor.tutorAdroher Boter, Olga-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pferrandoaTFM0519memòria.pdfMemòria del TFM541,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open