Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/110566
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMorales Pallarés, Carolina-
dc.date.accessioned2020-03-10T07:01:47Z-
dc.date.available2020-03-10T07:01:47Z-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/110566-
dc.description.abstractEl present TFG té per objecte plantejar una sèrie de recomanacions per incentivar i facilitar la implementació de mesures de conciliació en empreses del sector comercial detallista espanyol. En primer lloc, es presenta una breu radiografia del sector comercial detallista a Espanya amb l'objectiu de detectar les necessitats principals dels seus treballadors en termes de conciliació. L'anàlisi centra l'observació en les dades més rellevants a nivell sectorial, en els factors de l'entorn que afecten aquest sector, en la legislació vigent aplicable i en la seva evolució històrica. A continuació, s'exposa la importància dels recursos humans en les empreses: un dels seus principals avantatges competitius. Analitzar l'estructura organitzativa actual de les empreses del citat sector permetrà confirmar la importància de la gestió del capital humà a través de la motivació. Posteriorment, es mostra un anàlisi sobre el concepte de conciliació com a eina de gestió de persones així com de retenció de talent. L'estudi realitza una breu visió històrica, per després fer un anàlisi de les seves característiques principals, una visió de la legislació vigent, un anàlisi de les principals mesures existents, una comparativa cost-benefici de la seva implementació i un estudi sobre el paper que juguen les TIC en aquest entorn.ca
dc.description.abstractEl presente Trabajo Final de Grado tiene por objeto plantear una serie de recomendaciones para incentivar y facilitar la implementación de medidas de conciliación en empresas del sector comercial detallista español. En primer lugar, se presenta una breve radiografía del sector comercial detallista en España con el objetivo de detectar las principales necesidades de sus trabajadores en términos de conciliación. El análisis centra su observación en los datos más relevantes a nivel sectorial, en los factores del entorno que afectan a este sector, en la legislación vigente aplicable y en su evolución histórica. A continuación, se expone la importancia de los recursos humanos en las empresas: una de sus principales ventajas competitivas. Analizar la estructura organizativa actual de las empresas del citado sector permitirá confirmar la importancia de la gestión del capital humano a través de la motivación. Posteriormente, se muestra un análisis sobre el concepto de conciliación como herramienta de gestión de personas así como de retención de talento. El estudio realiza una breve visión histórica, para posteriormente hacer un análisis de sus características principales, una visión de la legislación vigente, un análisis de las principales medidas existentes, una comparativa coste-beneficio de su implementación y un estudio sobre el papel que juegan las TIC en este entorno.es
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor's Final Thesis is to lay out a set of recommendations to foster and facilitate the implementation of work and family balancing measures by companies of the Spanish retail sector. First, a brief analysis of the retail sector in Spain was performed in order to detect the main work and family balancing needs of its employees. This analysis focused on the observation of the most relevant data of the sector, the environmental factors that could alter the sector, the current legislation and its evolution throughout history. Second, the importance of human resources in companies was introduced as one of their main competitive assets. An analysis of the current organizational structure of the retail companies allowed to confirm that motivation plays a crucial role on management of their human resources. Next, the concept of work and family balance was explored as a tool for managing people and preserving their talent. This study included a brief historical research, which was used, afterwards, to infer its main features, evaluate the current legislation, analyze the most important existing measures, elaborate a cost-benefit analysis for its implementation and delve into the role played by IT in this environment.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectsatisfacció laboralca
dc.subjectsatisfacción laborales
dc.subjectwork satisfactionen
dc.subjectmedidas de conciliaciónes
dc.subjectmesures de conciliacióca
dc.subjectwork and family balanceen
dc.subjectgestió del capital humàca
dc.subjectgestión del capital humanoes
dc.subjectmeasures for work and family balanceen
dc.subjectmotivación laborales
dc.subjectmotivació laboralca
dc.subjectwork motivationen
dc.subjecttalent retentionen
dc.subjectretenció del talentca
dc.subjectretención del talentoes
dc.subject.lcshEmployee motivation -- TFGen
dc.titleRecomanacions per a la implementació de mesures de conciliació en el sector comercial detallista espanyol-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoen
dc.subject.lemacPersonal -- Motivació -- TFGca
dc.subject.lcshesPersonal -- Motivación -- TFGes
dc.contributor.tutorFajardo, Joan Carles-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cmoralespalTFG0119memòria.pdfMemòria del TFG1,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open