Cooperation and solidarity 7

En aquesta àrea de coneixement la UOC ofereix estudis de postgrau en l'àmbit de la cooperació humanitària, pau i sostenibilitat.
En esta área de conocimiento la UOC ofrece estudios de postgrado en cooperación humanitaria, paz y sostenibilidad.
In this field of knowledge the UOC offers potgraduate studies in Humanitarian Cooperation, Peace and Sustainability.

Browse
Collections in this community