Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/11582
Title: Realitat augmentada per Android a la ciutat de Palma de Mallorca (RAPAMA)
Author: Tirado Diaz, Pedro Manuel
Tutor: Muñoz Bollas, Anna
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Second-cycle Degree in Computer Engineering
Geographical information systems
augmented reality
GIS
Android
LookAR
Issue Date: 9-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte de final de carrera (PFC) consisteix en l'estudi, anàlisi, disseny i implementació d'un sistema de realitat augmentada (RA) que permet localitzar les aturades dels serveis de transport públic de la ciutat, així com detectar les més properes a la ubicació actual de l'usuari. Per aquest projecte s'ha desenvolupat una aplicació Android amb el framework LookAR que permet detectar la posició i orientació del dispositiu i informarà de les aturades es troben més a prop. Per això es fa servir informació georeferenciada de les aturades que s'emmagatzemen en una base de dades i es far el tractament necessari per posicionar-les. Per altra banda, s'utilitzen el GPS i giroscopi o brúixola digital, per conèixer la orientació i d'aquesta manera poder indicar i representar gràficament la informació que es té emmagatzemada a la base de dades espacial. L'accés a la informació espacial per part de l'aplicació, no és directe, sinó que es realitza a través d'un servei web desenvolupat segons els estàndards.
Este proyecto de final de carrera (PFC) consiste en el estudio, análisis, diseño e implementación de un sistema de realidad aumentada (RA) que permite localizar las paradas de los servicios de transporte público de la ciudad, así como detectar las más cercanas a la ubicación actual del usuario. Para este proyecto se ha desarrollado una aplicación Android con el framework LookAR que permite detectar la posición y orientación del dispositivo e informará de las paradas se encuentran más cerca. Para ello se utiliza información georeferenciada de las paradas que se almacenan en una base de datos y se hará el tratamiento necesario para posicionarlas. Por otra parte, se utilizan el GPS y giroscopio o brújula digital, para conocer la orientación y de esta manera poder indicar y representar gráficamente la información que se tiene almacenada en la base de datos espacial. El acceso a la información espacial por parte de la aplicación, no es directo, sino que se realiza a través de un servicio web desarrollado según los estándares.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/11582
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ptirado_PFC_Memoria.pdfmemòria PFC3,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Atribuire-Necomercial-F?r?Modific?ri 3.0 Spania ??????? ??????????-?? ???????? ?????-??? ???????? ???? 3.0 ??????? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Qaphela Umnikazi-Ungayisebenziseli Ezentengiselwano-Ungasuseli lutho kulokhu 3.0 Espain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Spanien Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Espagne Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Espa�a Atribui��o-Uso N�o-Comercial-Proibi��o de realiza��o de Obras Derivadas 3.0 Espanha Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 ?spanya Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Spagna Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ??????? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ispan? Tsebagat?o-E sego ya Kgwebo-T?e sa fetolwego 3.0 Sepania Reco�ecemento-NonComercial-SenObraDerivada 3.0 Espa�a Atribui��o-Uso n�o-comercial-Vedada a cria��o de obras derivadas 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ???????? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain ?????????-?????????????????-?????????? 3.0 ???? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain ????-????-???? 3.0 ??? Erk�nnande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Spanien ?????-????? ?? ?????-????? ?????? ?????? 3.0 ???? Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 ?panija Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Spania Pengiktirafan-BukanKomersial-TiadaTerbitan 3.0 Sepanyol Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Ghi nh?n c�ng c?a t�c gi? - Phi th??ng m?i - Kh�ng ph�i sinh 3.0 N??c T�y Ban Nha Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 3.0 Espainia ???????????-??????????????-????????????????? 3.0 ??????? Atribui��o - N�oComercial - SemDerivados 3.0 Espanha Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spanj� Atsaucoties-Nekomerci?ls-Nemain?ts 3.0 Sp?nija ???- ??? ????? - ?? ?????? 3.0 ??????? ????????? ??????????????????????? ????????????????????????????? ?????? 3.0 ???????? Nevezd meg! - Ne add el! - Ne v�ltoztasd! 3.0 Spanyolorsz�g Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 3.0 ?panija Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 ?panjolska Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain ?????????-?????????????-??? ?????????? 3.0 ??????? Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Espa�a Attribution - Pas d?Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Espagne Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Spanje Autorile viitamine + Mitte�riline eesm�rk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Hispaania Nime�-Ei muutoksia-Ep�kaupallinen 3.0 Espanja ?????-???-???? 3.0 ??? ????? - ??-????????? ??????????? - ??????????? ????? ?????????????? 3.0 ??????? Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Spanien Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Sp�nn Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse 3.0 Spanien Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ??????? Uznanie autorstwa-U?ycie niekomercyjne-Bez utwor�w zale?nych 3.0 Hiszpania Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan 3.0 Spanyol ?? - ??? - ???? 3.0 ???? Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Espagne Atribuite-Nekomerce-Nemodifite 3.0 Hispanujo Paternit� - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 Espagne Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ??????? Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Spanien Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Erkenning-NieKommersieel-GeenAfleidings 3.0 Spanje ?????????-??????????????-??? ??????? 3.0 ??????? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 ?panija Atribuci�n-No Comercial-No Derivadas 3.0 Espa�a ????-????-???? 3.0 ??? Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain Attribution-NonCommercial-NoDerivs (????????? ? ?????????????? ????????????? ? ??? ??????????? ????????????) 3.0 ??????? Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Espa�a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 ???????? Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Spagna Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain ??-??????-???? 3.0 ??? Uve?te autora-Neu?�vejte d�lo komer?n?-Nezasahujte do d�la 3.0 ?pan?lsko ${licenses.pretty_by-nc-nd} 3.0 ${country.es} by-nc-nd 3.0