Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/121386
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRoca Acedo, Berta-
dc.contributor.otherMaina, Marcelo Fabián-
dc.date.accessioned2020-07-28T07:02:23Z-
dc.date.available2020-07-28T07:02:23Z-
dc.date.issued2020-06-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/121386-
dc.description.abstractL'acreditació institucional suposa un canvi en l'abast de l'avaluació que situa el sistema de garantia interna de la qualitat en el centre de l'avaluació. Els centres hauran de demostrar que disposen un SGIQ eficaç i madur per poder obtenir l'acreditació institucional. En aquest nou context, la revisió del SGIQ esdevé un procés imprescindible per verificar el funcionament del SGIQ dels centres i a l'hora garantir la qualitat dels seus programes formatius. El present treball aborda el procés de revisió del SGIQ a partir de l'anàlisi dels processos i dels informes de revisió de centres universitaris de Catalunya. A través de la tècnica d'anàlisi del contingut s'han identificat els elements clau en la revisió del SGIQ dels centres analitzats, així com s'han detectat les seves febleses i fortaleses. Els resultats de l'anàlisi han permès oferir als centres unes directrius com a eina de suport i assessorament en el procés de revisió del SGIQ.ca
dc.description.abstractInstitutional accreditation involves a change in the scope of the evaluation that places the internal quality assurance system (IQAS) at the heart of the evaluation. Universities must demonstrate that they have an effective and mature IQAS in order to obtain institutional accreditation. In this new context, the revision of the IQAS becomes an essential process for the universities to verify its operation and guarantee the quality of their programs. This paper addresses the IQAS review process through the analysis of the processes and review reports of some universities in Catalonia. The key elements of the IQAS review in Catalan universities have been identified through the content analysis technique. In that way, have been detected its weaknesses and strengths. The results of the analysis have been used to offer the centers guidelines as a tool for support and advice in the IQAS review process.en
dc.description.abstractLa acreditación institucional supone un cambio en el alcance de la evaluación que sitúa el sistema de garantía interna de la calidad en el centro de la evaluación. Los centros deberán demostrar que disponen un SGIC eficaz y maduro para poder obtener la acreditación institucional. En este nuevo contexto, la revisión del SGIC se convierte en un proceso imprescindible para verificar el funcionamiento del SGIC de los centros y garantizar la calidad de sus programas formativos. El presente trabajo aborda el proceso de revisión del SGIC a partir del análisis de los procesos y de los informes de revisión de centros universitarios de Cataluña. A través de la técnica de análisis del contenido se han identificado los elementos clave en la revisión del SGIC de los centros analizados, así como se han detectado sus debilidades y fortalezas. Los resultados del análisis han permitido ofrecer a los centros unas directrices como herramienta de apoyo y asesoramiento en el proceso de revisión del SGIC.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectsistema de garantia interna de la qualitatca
dc.subjectInternal quality assurance systemen
dc.subjectsistema de garantía interna de la calidades
dc.subjectrevisió del SGIQes
dc.subjectrevisión del SGIQes
dc.subjectIQAS reviewen
dc.subjectprocessos de qualitatca
dc.subjectprocesos de calidades
dc.subjectquality processesen
dc.subjectcertificació del SGIQca
dc.subjectcertificación del SGIQes
dc.subjectIQAS certificationen
dc.subjectmillora contínuaca
dc.subjectmejora continuaes
dc.subjectimprovementen
dc.subject.lcshManagement information systems -- TFMen
dc.titleLa revisió del sistema de garantia interna de la qualitat com a procés cap a la millora contínua. Directrius per a centre universitaris-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacSistemes d'informació per a la gestió -- TFMca
dc.subject.lcshesSistemas de información para la gestión -- TFMes
dc.contributor.tutorCalderó Esteve, Aurora-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
brocaaTFM0620memòria.pdfMemòria del TFM1,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open