Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/122326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPallàs del Río, Maria-
dc.date.accessioned2020-09-14T06:21:48Z-
dc.date.available2020-09-14T06:21:48Z-
dc.date.issued2020-06-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/122326-
dc.description.abstractAquest treball final de grau es centra en la gestió de comunicació de crisi en una emergència sanitària en un sector concret, els esdeveniments, on el seu principal actiu és la imatge. És important que les organitzacions tinguin un bon pla de comunicació per pal·liar els efectes negatius que la crisi pugui portar a la imatge d'una fira, congrés, recinte o esdeveniment. Una bona gestió davant de tots els públics involucrats pot reforçar les edicions segu¿ents i la imatge de marca un cop passada la crisi. Hi ha situacions extraordinàries i imprevisibles com la pandèmia del Covid-19, ningú estava preparat ni tenia un pla de gestió per una crisi sanitària d'aquesta magnitud, es per això que es farà un anàlisi de la gestió de comunicació que el sector firal i de congressos ha realitzat en l'evolució de la crisi del coronavirus a l'estat espanyol. Estudiarem com han actuat els recintes firals més importants del país, Fira de Barcelona i IFEMA, així com el primer gran esdeveniment internacional suspès, Mobile world congress 2020.ca
dc.description.abstractThis final degree work focuses on crisis communication management in a health emergency in a specific sector, events, where its main asset is image. It is important that the organizations have a good communication plan to mitigate the negative effects that the crisis may bring to the image of a fair, congress, venue or event. A good management infront of all the involved publics can reinforce the following editions and the brand image once the crisis is over. There are extraordinary and unpredictable situations such as the Covid-19 pandemic, nobody was prepared or had a management plan for a health crisis of this magnitude, that is why we are going to analyze the communication management that the fair and congress sector has carried out in the evolution of the coronavirus crisis in the Spanish state. We will study how the most important trade shows of the country, Fira de Barcelona and IFEMA, have acted, as well as the first major international event suspended, Mobile world congress 2020.en
dc.description.abstractEste trabajo final de grado se centra en la gestión de comunicación de crisis en una emergencia sanitaria en un sector concreto, los acontecimientos, donde su principal activo es la imagen. Es importante que las organizaciones tengan un buen plan de comunicación para paliar los efectos negativos que la crisis pueda llevar a la imagen de una feria, congreso, recinto o acontecimiento. Una buena gestión ante todos los públicos involucrados puede reforzar las ediciones siguientes y reforzar la imagen de marca una vez pasada la crisis. Hay situaciones extraordinarias e imprevisibles como la pandemia del Covid-19; Nadie estaba preparado ni tenía un plan de gestión para una crisis sanitaria de esta magnitud, es por eso que se realizará un análisis de la gestión de comunicación que el sector ferial y de congresos ha realizado en la evolución de la crisis del coronavirus en el estado español. Estudiaremos cómo han actuado los recintos feriales más importantes del país, Fira de Barcelona y IFEMA, así como el primer gran evento internacional suspendido, Mobile world congress 2020.es
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectemergència sanitàriaca
dc.subjectemergencia sanitariaes
dc.subjectfires i congressosca
dc.subjectCOVID -19ca
dc.subjectCOVID -19es
dc.subjectCOVID -19en
dc.subjecthealth emergencyen
dc.subjectfairs and congressesen
dc.subjectferias y congresoses
dc.subjectcomunicació de crisica
dc.subjectcomunicación de crisises
dc.subjectcrisis communicationen
dc.subject.lcshBusiness communication -- TFMen
dc.titleComunicación de cris. Estudi del cas COVID-19 en el sector firal i de congressos a Espanya-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacComunicació en l'empresa -- TFMca
dc.subject.lcshesComunicación en la empresa -- TFMes
dc.contributor.tutorGuasch Vidal, Joan Miquel-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mariapallasTFG0620memòria.pdfMemòria del TFG45,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open