Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/12261
Title: Accessibilitat web : un estudi sobre el Repositori O2 de la UOC
Author: Roca Martín, Mª Luisa
Tutor: Buj Gelonch, Mònica
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
web accessibility
handicapped people
automatic assessment tool
open source software
WCAG 1.0
WCAG 2.0
Issue Date: 13-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Són objectius d'aquest Treball Final de Carrera, en primer lloc, avaluar l'accessibilitat del programari de codi lliure Dspace que utilitza la UOC per gestionar les seves publicacions digitals. En segon lloc, avaluar l'accessibilitat de cinc planes web del Repositori Institucional O2 de la UOC, a les quals s'aplicaran les directrius WCAG 1.0 i WCAG 2.0, amb l'ajut de cinc eines d'avaluació automàtica.
Son objetivos de este Trabajo Final de Carrera, en primer lugar, evaluar la accesibilidad del software de código libre Dspace que utiliza la UOC para gestionar sus publicaciones digitales. En segundo lugar, evaluar la accesibilidad de cinco páginas web del Repositorio Institucional O2 de la UOC, en las que se aplicarán las directrices WCAG 1.0 y WCAG 2.0, con la ayuda de cinco herramientas de evaluación automática.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12261
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mrocamaTFC0112.pdfAccessibilitat web del Repositori O2 de la UOC7,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open