Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/12382
Title: Accessibilitat web : revisió d'accessibilitat del repositori documental de la UOC, Dspace
Author: Vallbona Plazas, Andreu
Tutor: Buj Gelonch, Mònica
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Systems Informatics
DSpace
wai
wcag2.0
web accessibility
Issue Date: 10-Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest treball fi de carrera tracta sobre les normes d'accessibilitat WCAG 2.0 ("Web Content Accessibility Guidelines"). Són una sèrie de pautes i recomanacions per fer el contingut web més accessible, sobretot a una gamma més àmplia de persones amb discapacitat, com ceguesa i baixa visió, sordesa i la pèrdua d'audició, problemes d'aprenentatge, limitacions cognitives, limitacions de moviments, problemes de parla, fotosensibilitat i combinacions d'aquestes. Seguint aquestes directrius també fan sovint el contingut del seu web més usable per als usuaris en general. Les WCAG 2.0, recomanació oficial des del 11 de desembre de 2008, s'organitzen en 4 principis fonamentals per a l'accessibilitat del contingut: perceptible, operable, comprensible i robust. En total conformen 12 pautes o directrius (guidelines), els dos primers principis tenen quatre pautes associades, el tercer té tres i l'últim una pauta. Aquestes pautes proporcionen els objectius bàsics per fer el contingut accessible, i serveixen per comprendre els criteris d'èxit i implementar-los. S'han definit 60 criteris d'èxit o punts de comprovació que defineixen el nivell d'accessibilitat (A, AA o AAA). Per altra banda, s'analitzaran alternatives al programari que empra la UOC, Dspace, com a repositori de documentació. D'aquestes alternatives es valorarà sobretot l'aspecte d'accessibilitat per tal de determinar si l'elecció del Dspace ha estat l'opció més adient. També es s'analitzaran algunes planes del repositori de la UOC per tal de verificar el nivell de compliment de de les WCAG 2.0. Al mateix temps es farà una recerca d'eines que ens puguin ajudar en l'avaluació de l'accessibilitat i s'anomenaran en els punts que ens puguin ajudar cadascuna d'aquestes.
Este trabajo fin de carrera trata sobre las normas de accesibilidad WCAG 2.0 ("Web Content Accessibility Guidelines"). Son una serie de pautas y recomendaciones para hacer el contenido web más accesible, sobre todo a una gama más amplia de personas con discapacidad, como ceguera y baja visión, sordera y la pérdida de audición, problemas de aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitaciones de movimientos, problemas de habla, fotosensibilidad y combinaciones de éstas. Siguiendo estas directrices también hacen a menudo el contenido de su web más usable para los usuarios en general. Las WCAG 2.0, recomendación oficial desde el 11 de diciembre de 2008, se organizan en 4 principios fundamentales para la accesibilidad del contenido: perceptible, operable, comprensible y robusto. En total conforman 12 pautas o directrices (guidelines), los dos primeros principios tienen cuatro pautas asociadas, el tercero tiene tres y el último una pauta. Estas pautas proporcionan los objetivos básicos para hacer el contenido accesible, y sirven para comprender los criterios de éxito e implementarlos. Se han definido 60 criterios de éxito o puntos de comprobación que definen el nivel de accesibilidad (A, AA o AAA). Por otra parte, se analizarán alternativas al software que utiliza la UOC, Dspace, como repositorio de documentación. De estas alternativas se valorará sobre todo el aspecto de accesibilidad para determinar si la elección del Dspace ha sido la opción más adecuada. También se analizarán algunas páginas del reposotori de la UOC para verificar el nivel de cumplimiento de de las WCAG 2.0. Al mismo tiempo se hará una búsqueda de herramientas que nos puedan ayudar en la evaluación de la accesibilidad y se llamarán en los puntos que nos puedan ayudar cada una de estas.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/12382
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avallbonapTFC0112memoria.pdfMemòria1,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
avallbonapTFC0112presentacio.ppsxPresentació (pps)6,14 MBMicrosoft PowerpointView/Open
avallbonapTFC0112presentacio.pdfPresentació (pdf)616,05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open