Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/124166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGonzález Aran, Maria-
dc.date.accessioned2020-10-22T14:13:54Z-
dc.date.available2020-10-22T14:13:54Z-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/124166-
dc.description.abstractEl caràcter normalitzat del sexisme és un dels principals obstacles a l'hora de lluitar per la igualtat de gènere, actuant des d'un marc cultural androcèntric que naturalitza les seves manifestacions a diferents esferes de forma sistemàtica. El present treball fa un recorregut entorn a la presència del sexisme a l'educació superior, assenyalant-ne el seu caràcter estructural i incidint en les diverses àrees en les que deixa empremta. A través d'una primera revisió bibliogràfica, s'aborden els diferents marcs teòrics que justifiquen el caràcter discriminatori de l'androcentrisme cultural al mon de la universitat, centrant-los en el cas concret de la Universitat Oberta de Catalunya. Alhora, es desenvolupa un estudi descriptiu de creences, percepcions i experiències de l'alumnat del Grau de Psicologia de la UOC, donant centralitat al col·lectiu estudiant com a protagonista de la comunitat universitària. Amb això, es pretén assenyalar l'estat de la qüestió actual, apuntant mancances i potencialitats per a la implementació òptima de la transversalitat de gènere a la UOC.ca
dc.description.abstractThe normalized nature of sexism is one of the main obstacles to the fight for gender equality, acting from an androcentric cultural framework that systematically naturalizes its manifestations in different spheres. This paper examines the presence of sexism in higher education, pointing out its structural nature and focusing on the different areas in which it leaves its mark. Through a first bibliographic review, the different theoretical frameworks that justify the discriminatory nature of cultural androcentrism in the world of the university are adressed, concentrating on the specific case of the Universitat Oberta de Catalunya. At the same time, a descriptive study of the beliefs, perceptions and experiences of the UOC's Degree in Psychology students is developed, giving centrality to the student group as protagonists of the university community. The aim is to point out the state of the current issue, pointing out shortcomings and potentialities for the optimal implementation of gender mainstreaming at the UOC.en
dc.description.abstractEl carácter normalizado del sexismo es uno de los principales obstáculos en la hora de luchar por la igualdad de género, actuando desde un marco cultural androcéntrico que naturaliza sus manifestaciones a diferentes esferas de forma sistemática. El presente trabajo hace un recorrido entorno a la presencia del sexismo a la educación superior, señalando su carácter estructural e incidiendo en las diversas áreas en las que deja huella. A través de una primera revisión bibliográfica, se abordan los diferentes marcos teóricos que justifican el carácter discriminatorio de lo androcentrismo cultural al mi de la universidad, centrándolos en el caso concreto de la Universitat Oberta de Catalunya. A la vez, se desarrolla un estudio descriptivo de creencias, percepciones y experiencias del alumnado del Grado de Psicología de la UOC, dando centralidad al colectivo estudiando como protagonista de la comunidad universitaria. Con esto, se pretende señalar el estado de la cuestión actual, apuntando carencias y potencialidades para la implementación óptima de la transversalidad de género a la UOC.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectperspectiva de gènereca
dc.subjectgender studiesen
dc.subjectperspectiva de géneroes
dc.subjectsexismeca
dc.subjectsexismoes
dc.subjectsexismen
dc.subjectuniversitatca
dc.subjectuniversidades
dc.subjectuniversityen
dc.subjectandrocentrisme culturaca
dc.subjectandrocentrismo culturaes
dc.subjectandrocentric cultureen
dc.subjectgender studiesen
dc.subjectestudios de géneroes
dc.subjectestudis de gènereca
dc.subject.lcshSexism -- TFGen
dc.titlePresència i influència del sexisme a la UOC. Anàlisi multidimensional a través de la mirada de l'alumnat-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacSexisme -- TFGca
dc.subject.lcshesSexismo -- TFGes
dc.contributor.tutorGuzmán Valverde, Nieves-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de estudios de género
Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
margonaraTFG0620memòria.pdfMemòria del TFG1,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open