Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/125867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCapellas Ruiz, Jordi-
dc.contributor.otherArnedo-Moreno, Joan-
dc.date.accessioned2021-01-03T21:12:47Z-
dc.date.available2021-01-03T21:12:47Z-
dc.date.issued2021-01-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/125867-
dc.description.abstractAquesta és la memòria sobre un videojoc en 3D per a mòbil desenvolupat com a treball de fi de grau del grau de multimèdia. Es tracta d'un videojoc tipus "escape the room", un subgènere dels jocs d'aventures on el jugador és tractat en primera persona i que haurà de resoldre tot un seguit d'enigmes dins d'un habitacle fins a la resolució final, moment en que podrà sortir del lloc. El videojoc que he dissenyat està ubicat en una masia aïllada dins de un bosc on hi viu l'esperit d'un músic segrestat per una musa enamorada de la seva música i que el vol retenir per a ella. El músic podrà ser alliberat pel jugador si aquest aconsegueix resoldre tots els enigmes que anirà trobant en les diferents habitacions de la masia. El programari usat ha estat Unity com a motor de jocs, Blender per a fer el modelatge 3D dels assets, Gimp per a l'edició d'imatges, Inskape per dissenyar les icones i Audacity per editar l'àudio. La música ha estat gravada directament des d'un sintetitzador. Fer aquest videojoc ha significat una aventura d'aprenentatge immens i molt satisfactori, que ha estat dissenyat pràcticament en la seva totalitat per mi, tant els assets, la programació, com la música. El producte final és un prototip que permet ser millorat i expandit fins arribar a fer un videojoc complet que pot ser d'interès per a persones que busquin entreteniment fent ús del seu enginy.ca
dc.description.abstractEsta es la memoria sobre un videojuego en 3D para móvil desarrollado como trabajo de fin de grado del grado de multimedia. Se trata de un videojuego tipo "escape room", un subgénero de los juegos de aventuras donde el jugador es tratado en primera persona y que tendrá que resolver toda una serie de enigmas dentro de un habitáculo hasta la resolución final, momento en que podrá salir del lugar. El videojuego que he diseñado está ubicado en una masía aislada dentro de un bosque donde vive el espíritu de un músico secuestrado por una musa enamorada de su música y que lo quiere retener para ella. El músico podrá ser liberado por el jugador si este consigue resolver todos los enigmas que irá encontrando en las diferentes habitaciones de la masía. El software usado ha estado Unity como motor de juegos, Blender para hacer el modelado 3D de los assets, Gimp para la edición de imágenes, Inskape para diseñar los iconos y Audacity para editar el audio. La música ha sido grabada directamente desde un sintetizador. Hacer este videojuego ha significado una aventura de aprendizaje inmenso y muy satisfactorio, que ha sido diseñado prácticamente en su totalidad por mí, tanto los assets, la programación, como la música. El producto final es un prototipo que permite ser mejorado y expandido hasta llegar a hacer un videojuego completo que puede ser de interés para personas que busquen entretenimiento en uso de su ingenio.es
dc.description.abstractThis is a memorandum concerning a 3D video game developed for mobile devices, which constitutes the final degree project of the multimedia degree. It is an escape-room game, a subgenre of adventure games, where the player is treated in the first person and must solve a series of puzzles inside a house until the final resolution, when the player will be allowed to leave the place. The video game scenario is set up in a secluded farmhouse within a forest, where the spirit of a musician was kidnapped by a muse in love with his music, and who wants to retain him forever. The musician can be released if the player manages to solve all the riddles that will find in the many stances of the farmhouse. The software used to develop the game was Unity as the game engine, Blender for 3D modeling of assets, Gimp for image editing, Inskape for icon design, and Audacity for audio editing. The music was recorded directly from a synthesizer. Making this video game has meant an immense and very satisfying learning adventure. It has been designed almost entirely by the author, both the assets, the programming, and the music. The final product is a prototype that can be improved and expanded into a more complete video game that may be of interest to people looking for entertainment and challenges to their ability.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectjocs d'aventuresca
dc.subjectUnityca
dc.subjectUnityes
dc.subjectUnityen
dc.subjectvideojocsca
dc.subjectvideojuegoses
dc.subjectvideo gamesen
dc.subjectjuegos de aventurases
dc.subjectadventure gameen
dc.subject.lcshVideo games -- Design -- TFGen
dc.titleLa llegenda del músic invisible-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacVideojocs -- Disseny -- TFGca
dc.subject.lcshesVideojuegos -- Diseño -- TFGes
dc.contributor.tutorServitja Feu, Joel-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jcapellasrTFG0121memòria.pdfMemòria del TFG2,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open