Master's Degree in Digital Journalism and Communication: Data and New Narratives 41

L'evolució dels mitjans necessita professionals en contínua adaptació i que estiguin al corrent del sector, atès que els mitjans de comunicació ja no són els únics capaços de difondre missatges de manera massiva. Amb la irrupció de nous actors en l'entorn digital que permeten la publicació de missatges, els consumidors no solament són receptors de la informació, sinó que també són, a la vegada, creadors de contingut, gràcies a noves plataformes com els blogs i les xarxes socials.
La evolución de los medios necesita profesionales en continua adaptación y que estén al corriente del sector, dado que los medios ya no son los únicos capaces de difundir mensajes de manera masiva. Con la irrupción de nuevos actores en el entorno digital que permiten la publicación de mensajes, los consumidores no solamente son receptores de la información, sino que también son, a su vez, creadores de contenido, gracias a nuevas plataformas como los blogs y las redes sociales.

Browse
Collections in this community