Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/127326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSisó Castellano, Cristian-
dc.coverage.spatialTerrassa-
dc.date.accessioned2021-01-28T07:10:05Z-
dc.date.available2021-01-28T07:10:05Z-
dc.date.issued2020-12-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/127326-
dc.description.abstractAquest treball cerca distingir si la Crisi dels Euromíssils de principis dels anys 1980 va provocar el pànic soviètic, en creure que un atac nuclear nord-americà era imminent. Posem atenció als passos que van portar a la darrera crisi greu, entre la Federació russa i els Estats Units, per comprendre com podrien desenvolupar-se els esdeveniments actuals, un cop ambdues potències nuclears han abandonat el tractat INF. Per comprendre com és de perillosa una escalada armamentística, la investigació assenyala alguns indicadors polítics i militars que, clarament, van afectar a la Unió Soviètica. També cerca comprovar la responsabilitat internacional de la greu crisi que va culminar durant la tardor del 1983, durant les maniobres Able Archer '83, i les seves repercussions. Els resultats són prou aclaridors com per crear indicadors d'alarma que puguin assenyalar els possibles errors que es cometin durant els esdeveniments actuals. Finalment, podem observar on caldria aplicar futures cerques en la matèria per poder millorar els resultats que, sens dubte, poden aportar molt de valor.ca
dc.description.abstractEste trabajo busca distinguir si la Crisis de los Euromisiles de principios de los años 1980 provocó el pánico soviético, al creer que un ataque nuclear norteamericano era inminente. Ponemos atención a los pasos que llevaron a la última crisis grave, entre la Federación rusa y los Estados Unidos, para comprender como podrían desarrollarse los acontecimientos actuales, una vez ambas potencias nucleares han abandonado el tratado INF. Para comprender cómo es de peligrosa una escalada armamentística, la investigación señala algunos indicadores políticos y militares que, claramente, afectaron a la Unión Soviética. También busca comprobar la responsabilidad internacional de la grave crisis que culminó durante el otoño del 1983, durante las maniobras Able Archer '83, y sus repercusiones. Los resultados son bastante aclaratorios como para crear indicadores de alarma que puedan señalar los posibles errores que se cometan durante los acontecimientos actuales. Finalmente, podemos observar donde habría que aplicar futuras buscas en la materia para poder mejorar los resultados que, sin duda, pueden aportar mucho de valor.es
dc.description.abstractThis work seeks to distinguish whether the Euromissile Crisis of the early 1980s provoked Soviet panic, believing that a US nuclear attack was imminent. We pay attention to the steps that led to the last serious crisis, between the Russian Federation and the United States, to understand how current events could unfold, once both nuclear powers have abandoned the INF treaty. To understand how dangerous an arms escalation is, the research points to some political and military indicators that clearly affected the Soviet Union. It also seeks to prove international responsibility for the severe crisis that culminated in the fall of 1983, during the Able Archer ¿83 manoeuvres, and its repercussions. The results are enlightening enough to create alarm indicators that can point out possible mistakes made during current events. Finally, we can see where future research should be applied in the field in order to improve the results, which can certainly provide a lot of value.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectGuerra Fredaca
dc.subjectCold Waren
dc.subjectWar Scareca
dc.subjectWar Scarees
dc.subjectWar Scareen
dc.subjectPershing IIca
dc.subjectPershing IIes
dc.subjectPershing IIen
dc.subjectReaganca
dc.subjectReaganes
dc.subjectReaganen
dc.subjectAndropovca
dc.subjectAndropoves
dc.subjectAndropoven
dc.subjectAble Archerca
dc.subjectAble Archeres
dc.subjectAble Archeren
dc.subjectGuerra Fríaes
dc.subject.lcshCold War -- TFGen
dc.titleLa crisi dels Euromíssils de 1983. La bel·ligerància nord-americana i el pànic soviètic a l'inici de la Segona Guerra Freda-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacGuerra freda -- TFGca
dc.subject.lcshesGuerra fría -- TFGes
dc.contributor.tutorBerger Mulattieri, Gonzalo-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
csisocTFG0121memòria.pdfMemòria del TFG948,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open