Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/1273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCastillo-Merino, David-
dc.contributor.authorTorrent-Sellens, Joan-
dc.contributor.authorAriño Fort, Alexandre-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. The New Economy Observatory (ONE)-
dc.date.accessioned2010-02-16T11:56:00Z-
dc.date.available2010-02-16T11:56:00Z-
dc.date.issued2006-11-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/1273-
dc.description.abstractAquest treball té com a objectiu determinar l'existència de restriccions en el finançament de projectes empresarials de recerca i desenvolupament (R+D) i analitzar-ne les causes. Els resultats de la investigació mostren els fets següents: en primer lloc, hi ha restriccions financeres per a la realització d'inversions en R+D i es manifesten en la necessitat de les empreses de recórrer a recursos interns i a fons aliens a curt termini; en segon lloc, les restriccions esmentades fonamentalment sorgeixen a causa de dos factors, el desequilibri entre les característiques econòmiques de les inversions d'R+D i el comportament dels agents finançadors en els mercats de capitals, i l'existència d'asimetries d'informació entre agents gestors i finançadors; finalment, en tercer lloc, la formulació per part de les empreses de més informació comptable sobre l'R+D desenvolupada comporta la millora de la valoració de l'empresa en els mercats financers i, per tant, l'assignació de fons als processos d'innovació.ca
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene como objetivo determinar la existencia de restricciones en la financiación de proyectos empresariales de investigación y desarrollo (I+D) y analizar sus causas. Los resultados de la investigación muestran los siguientes hechos: en primer lugar, existen restricciones financieras para la realización de inversiones en I+D y se manifiestan en la necesidad de las empresas de recurrir a recursos internos y a fondos ajenos a corto plazo; en segundo lugar, dichas restricciones emergen debido fundamentalmente a dos factores, el desequilibrio entre las características económicas de las inversiones de I+D y el comportamiento de los agentes financiadores en los mercados de capitales, y la existencia de asimetrías de información entre agentes gestores y financiadores; finalmente, en tercer lugar, la formulación por parte de las empresas de mayor información contable sobre la I+D desarrollada comporta la mejora de la valoración de la empresa en los mercados financieros y, por tanto, la asignación de fondos a los procesos de innovación.es
dc.description.abstractThis working paper aims to determine what restrictions exist in terms of financing businesses' research and development (R+D) projects and analyse the causes. The results of the research show that: 1) there are financial restrictions on making investments in R+D and these are seen in companies' need to use internal resources or short-term third-party funding; 2) these restrictions emerge, fundamentally, as the result of two factors: the imbalance between the economic characteristics of investments in R+D and the behaviour of financial agents in the capitals markets, and the existence of information asymmetries between managing and financing agents, and 3) production by companies of more accounting information on the R+D undertaken leads to an improved valuation of the company in financial markets and, thus, the assignment of funds to innovation processes.en
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)-
dc.relation.ispartofseriesWorking paper series-
dc.relation.ispartofseriesWP06-003-
dc.rights© David Castillo Merino, Joan Torrent Sellens y Alexandre Ariño Fort, 2006. © FUOC, 2006-
dc.subject.lcshCapital marketen
dc.subject.lcshResearch, Industrialen
dc.titleInnovación, financiación y mercados financieros : análisis de las relaciones entre inversión en I+D, estructura de capital y señalización contable-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper-
dc.audience.mediatorTheme areas::Economics and Businessen
dc.subject.lemacMercats financersca
dc.subject.lemacInvestigació industrialca
dc.subject.lcshesMercado financieroes
dc.subject.lcshesInvestigación industriales
dc.source.urlhttp://www.uoc.edu/in3/dt/esp/castillo_torrent_arino06003.pdf-
dc.gir.idDT/0000000184-
Appears in Collections:Treballs, papers de recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
castillo_torrent_arino06003.pdf598,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.